Słowem wstępu

Ostatnio Sekurak ogłosił dnia 31.10.2023 kolejny konkurs na złamanie hashy. Pierwsze dziesięć osób otrzymało bezpłatne wejście na Sekurak Academy 2024. Termin nadsyłania wyników minął 07.11.2023. Dzisiaj jest już 09.11.2023, więc publikuje sposób tego co udało mi się złamać (niestety tylko dziewięć z dziesięciu hashy), ale opisze przebieg w jaki udało mi się tego dokonać. Do całej operacji użyłem programu Hashcat, wspomogła mnie karta graficzna Radeon RX 6600 oraz troszkę Intel(R) UHD Graphics 770.

Hashe

61e5851b40d661bd046bdd96577fc4e81b7ae625
db13ca089eb4860896567399a30558f2c1fc69e7
9ca2065c0db9c96e7c2610bc3646991b590620f8
cc713abadd413446b499a795a963e3358e6bea37
11611d749d0a4df9a91bdc6967a05a4a85df7ffb
e68e8854e4da8055832f1a00ced5ac8772611a64
3c37442f864f1921808a2440c7657311df38b919
61d54fe02ce6edcde2f5762f2677b3c83d876417
d451fa69378f9a246cff1a0f3bf0979b1df643ee
283d5cb401e9de6a2e56f97166a639479fb86aee

Hashe są zakodowane przez SHA1. Można to bardzo łatwo sprawdzić przez samego Hashcata.

PS C:\temp\sekurak-hash-2024\hashcat> .\hashcat.exe .\hashe.txt
hashcat (v6.2.6) starting in autodetect mode

hiprtcCompileProgram is missing from HIPRTC shared library.

OpenCL API (OpenCL 2.1 AMD-APP (3584.0)) - Platform #1 [Advanced Micro Devices, Inc.]
=====================================================================================
* Device #1: AMD Radeon RX 6600, 8064/8176 MB (6732 MB allocatable), 14MCU

OpenCL API (OpenCL 3.0 ) - Platform #2 [Intel(R) Corporation]
=============================================================
* Device #2: Intel(R) UHD Graphics 770, 6464/13015 MB (2047 MB allocatable), 32MCU

The following 7 hash-modes match the structure of your input hash:

   # | Name                            | Category
 ======+============================================================+======================================
  100 | SHA1                            | Raw Hash
  6000 | RIPEMD-160                         | Raw Hash
  170 | sha1(utf16le($pass))                    | Raw Hash
  4700 | sha1(md5($pass))                      | Raw Hash salted and/or iterated
 18500 | sha1(md5(md5($pass)))                   | Raw Hash salted and/or iterated
  4500 | sha1(sha1($pass))                     | Raw Hash salted and/or iterated
  300 | MySQL4.1/MySQL5                      | Database Server

Please specify the hash-mode with -m [hash-mode].

Tak jak wyżej napisałem, nasuwa się odpowiedź że został użyty SHA1.

1. 2. i 3. hash

Do łamania użyłem Hashcata. John the ripper, też sobie by poradził, ale nie tak szybko jak Hashcat. Pierwsza próba ze słownikiem rockyou.txt nie dała żadnych efektów, ale łamanie bruteforce to był strzał w dziesiątke. To było najprostsze, wystarczyło uruchomić tryb a3 czyli bruteforce z domyślnymi parametrami i poczekać aż program skończy łamać od jednego do ośmiu znaków. Najpierw zacząłem kombinować z różnymi maskami, ale domyślne są najlepsze. Czyli maska ?1?2?2?2?2?2?2?3, a opis maski wygląda tak -1 ?l?d?u, -2 ?l?d, -3 ?l?d*!$@_. Ustawiając wszystko dla ośmiu znaków łamanie trwałoby dużo dłużej.

.\hashcat.exe -O -m100 -a3 .\hashe.txt

Już po paru sekundach dwa hashe zostały złamane:

Pierwszy i drugi hash:

cc713abadd413446b499a795a963e3358e6bea37:Ow0jw2
61e5851b40d661bd046bdd96577fc4e81b7ae625:seqrak

Po pięciu, sześciu minutach poległ trzeci hash:

Session..........: hashcat
Status...........: Running
Hash.Mode........: 100 (SHA1)
Hash.Target......: .\hashe.txt
Time.Started.....: Thu Nov 09 20:24:07 2023 (5 mins, 41 secs)
Time.Estimated...: Thu Nov 09 20:35:45 2023 (5 mins, 57 secs)
Kernel.Feature...: Optimized Kernel
Guess.Mask.......: ?1?2?2?2?2?2?2?3 [8]
Guess.Charset....: -1 ?l?d?u, -2 ?l?d, -3 ?l?d*!$@_, -4 Undefined
Guess.Queue......: 8/15 (53.33%)
Speed.#1.........: 7483.1 MH/s (7.53ms) @ Accel:128 Loops:128 Thr:256 Vec:1
Speed.#2.........:  425.8 MH/s (9.96ms) @ Accel:32 Loops:32 Thr:128 Vec:4
Speed.#*.........: 7908.7 MH/s
Recovered........: 2/10 (20.00%) Digests (total), 0/10 (0.00%) Digests (new)
Progress.........: 2707827982336/5533380698112 (48.94%)
Rejected.........: 0/2707827982336 (0.00%)
Restore.Point....: 29687808/68864256 (43.11%)
Restore.Sub.#1...: Salt:0 Amplifier:39680-39808 Iteration:0-128
Restore.Sub.#2...: Salt:0 Amplifier:70624-70656 Iteration:0-32
Candidate.Engine.: Device Generator
Candidates.#1....: svftlrv4 -> c8bss46k
Candidates.#2....: 0k6wo20d -> Cn764en9
Hardware.Mon.#1..: Temp: 58c Fan: 58% Util: 95% Core:2300MHz Mem:1740MHz Bus:8
Hardware.Mon.#2..: N/A

11611d749d0a4df9a91bdc6967a05a4a85df7ffb:anw22ii2
[s]tatus [p]ause [b]ypass [c]heckpoint [f]inish [q]uit =>

Poczekałem aż program skończy łamać osiem znaków i kiedy Hashcat zaczął łamać dziewięć znaków, po prostu przerwałem. Za długo to by trwało na początek. Trzeba było znaleźć inną metodę.

4. Hash

Tym razem użyłem popularnego słownika rockyou.txt. Komenda tym razem wyglądała tak:

.\hashcat.exe -O -m100 -a0 .\hashe.txt .\dict\rockyou.txt
Session..........: hashcat
Status...........: Exhausted
Hash.Mode........: 100 (SHA1)
Hash.Target......: .\hashe.txt
Time.Started.....: Thu Nov 09 20:46:30 2023 (7 secs)
Time.Estimated...: Thu Nov 09 20:46:37 2023 (0 secs)
Kernel.Feature...: Optimized Kernel
Guess.Base.......: File (.\dict\rockyou.txt)
Guess.Queue......: 1/1 (100.00%)
Speed.#1.........: 1511.3 kH/s (0.70ms) @ Accel:512 Loops:1 Thr:128 Vec:1
Speed.#2.........:  730.3 kH/s (4.25ms) @ Accel:256 Loops:1 Thr:64 Vec:4
Speed.#*.........: 2241.6 kH/s
Recovered........: 3/10 (30.00%) Digests (total), 0/10 (0.00%) Digests (new)
Progress.........: 14344385/14344385 (100.00%)
Rejected.........: 3094/14344385 (0.02%)
Restore.Point....: 14323499/14344385 (99.85%)
Restore.Sub.#1...: Salt:0 Amplifier:0-1 Iteration:0-1
Restore.Sub.#2...: Salt:0 Amplifier:0-1 Iteration:0-1
Candidate.Engine.: Device Generator
Candidates.#1....: ...twat... -> $wishon1$
Candidates.#2....: $HEX[2477696e737761736572] -> $HEX[042a0337c2a156616d6f732103]
Hardware.Mon.#1..: Temp: 42c Fan: 0% Util: 1% Core: 30MHz Mem: 46MHz Bus:8
Hardware.Mon.#2..: N/A

Niestety, mimo błyskawicznej analizy, nie przyniosło to efektu. Spróbowałem z regułami OneRuleToRuleThemAll.rule

Session..........: hashcat
Status...........: Running
Hash.Mode........: 100 (SHA1)
Hash.Target......: .\hashe.txt
Time.Started.....: Thu Nov 09 20:51:12 2023 (3 secs)
Time.Estimated...: Thu Nov 09 20:53:40 2023 (2 mins, 25 secs)
Kernel.Feature...: Optimized Kernel
Guess.Base.......: File (.\dict\rockyou.txt)
Guess.Mod........: Rules (.\rules\OneRuleToRuleThemAll.rule)
Guess.Queue......: 1/1 (100.00%)
Speed.#1.........: 4902.8 MH/s (11.17ms) @ Accel:256 Loops:64 Thr:256 Vec:1
Speed.#2.........:  110.6 MH/s (4.57ms) @ Accel:4 Loops:8 Thr:512 Vec:4
Speed.#*.........: 5014.0 MH/s
Recovered........: 3/10 (30.00%) Digests (total), 0/10 (0.00%) Digests (new)
Progress.........: 14593231496/745836298075 (1.96%)
Rejected.........: 1247880/14593231496 (0.01%)
Restore.Point....: 0/14344385 (0.00%)
Restore.Sub.#1...: Salt:0 Amplifier:15552-15616 Iteration:0-64
Restore.Sub.#2...: Salt:0 Amplifier:4928-4936 Iteration:0-8
Candidate.Engine.: Device Generator
Candidates.#1....: yoyanscott -> yompton608
Candidates.#2....: 123456971 -> computer?962
Hardware.Mon.#1..: Temp: 49c Fan: 18% Util: 90% Core:2188MHz Mem:1738MHz Bus:8
Hardware.Mon.#2..: N/A

d451fa69378f9a246cff1a0f3bf0979b1df643ee:grzechu1234
[s]tatus [p]ause [b]ypass [c]heckpoint [f]inish [q]uit =>

Czwarty hash, jak widać został złamany. Zostało jeszcze sześć. Poczekałem jeszcze do końca, ale tą metodą nic więcej nie zostało osiągnięte.

5. i 6. hash

Spróbowałem teraz pozgrywać słowa ze strony strona. Do tego użyłem programu Cewl.

cewl https://sklep.securitum.pl/ > sekurak-academy-2024.txt

Zanim wszystko Cewl przemielił, trochę czasu mu to zabrało. Jednak po parunastu (parudziesięciu) minutach miałem gotowy słownik ze słowami. Zakładałem, że w haśle nie ma polskich liter więc się ich pozbyłem programem Iconv. Przy okazji posortowałem słownik i pozbyłem się duplikatów.

iconv -f=utf-8 -t=ascii//TRANSLIT < sekurak-academy-2024.txt | tr '[:upper:]' '[:lower:]' | sort | uniq > sekurak-academy-2024-no-diacritic.txt

Na początku poniższa komenda nie przyniosła efektu:

.\hashcat.exe -O -m100 -a0 .\hashe.txt .\dict\sekurak-academy-2024-no-diacritic.txt

Ale po połączeniu słowników, uzyskałem bardzo dobry efekt:

.\hashcat.exe -O -m100 -a1 .\hashe.txt .\dict\sekurak-academy-2024-no-diacritic.txt .\dict\sekurak-academy-2024-no-diacritic.txt

Dwa kolejne hasła zostały odkryte:

3c37442f864f1921808a2440c7657311df38b919:bezpiecznykurak
283d5cb401e9de6a2e56f97166a639479fb86aee:akademiasekuraka

7. i 8. hash

Zacząłem kombinować ze słowami ze strony o konkursie. Do wygenerowanego słownika ze strony dorzuciłem między innymi Sekurak.Academy. Zdziwił mnie trochę zapis tego słowa. Na początku nic to nie dało, ale z regułami OneRuleToRuleThemAll.rule sprawa wyglądała lepiej.

.\hashcat.exe -O -m100 -a0 .\hashe.txt .\dict\sekurak-academy-2024-no-diacritic.txt -r .\rules\OneRuleToRuleThemAll.rule
db13ca089eb4860896567399a30558f2c1fc69e7:sekurak.academy
9ca2065c0db9c96e7c2610bc3646991b590620f8:sekurak2024

sekurak.academy został złamany i przy okazji sekurak2024.

9. hash

Już zostało mało hashy do złamania, więc zacząłem się bawić z różnymi maskami i z bruteforce z ośmioma, dziewięcioma, dziesięcioma literami. Niestety - zero efektów. Pomyślałem sobie, że może coś jest ukryte na stronie w obrazkach, ale nie mogłem tam nic znaleźć (okazało się, że nie tędy droga). W akcie desperacji spróbowałem z nowym słownikiem. Tym razem użyłem polskiego. Ściągnąłem plik ze strony sjp i przerobiłem na słownik przyjazny dla Hashcata. Poniżej podaje skrypt, który pomaga to ściągnąć i przerobić.

#uwaga, sprawdz czy są polskie znaki
#pl_PL.UTF-8
#dpkg-reconfigure locales
#takie trzeb wybrać pl_PL.UTF-8

https://sjp.pl/sl/odmiany/

#skrypt
#!/bin/bash
LOCALE_=pl_PL.UTF-8
PLIK_WYNIKOWY_DIAC=odm_pl_diacritic.txt
PLIK_WYNIKOWY_NO_DIAC=odm_pl_no_diacritic.txt
PLIK_W_SJP=odm.txt
SJP_SITE='https://sjp.pl/sl/odmiany/'
SJP_WER=$(curl -sk $SJP_SITE | grep -o '[a-z0-9-]*\.zip' | uniq)
  
if [[ $LANG != $LOCALE_ ]] then echo Uwaga moze być niepoprawna konwersja z polskich znaków; fi

echo Pobieram najnowsza wersje slownika z $SJP_SITE
curl -ks $SJP_SITE$SJP_WER --output $SJP_WER
  
echo Rozpakowuje $SJP_SITE$SJP_WER
unzip -o $SJP_WER $PLIK_W_SJP
  	
echo Przetwarzanie - dzielimy wyrazy na wiersze, usuwamy przecinek, sortujemy - $PLIK_WYNIKOWY_DIAC
tr ',' '\n' < $PLIK_W_SJP | tr -d '\t ' | tr '[:upper:]' '[:lower:]'| sort | uniq > $PLIK_WYNIKOWY_DIAC

echo Przetwarzanie - usuwanie polskich znakow - $PLIK_WYNIKOWY_NO_DIAC
iconv -f=utf-8 -t=ascii//TRANSLIT $PLIK_WYNIKOWY_DIAC > $PLIK_WYNIKOWY_NO_DIAC

Odpaliłem słownik w trybie dwóch słowników.

.\hashcat.exe -O -m100 -a1 .\hashe.txt .\dict\odm_pl_no_diacritic.txt .\dict\odm_pl_no_diacritic.txt
[s]tatus [p]ause [b]ypass [c]heckpoint [f]inish [q]uit =>

Session..........: hashcat
Status...........: Running
Hash.Mode........: 100 (SHA1)
Hash.Target......: .\hashe.txt
Time.Started.....: Thu Nov 09 22:12:41 2023 (15 secs)
Time.Estimated...: Thu Nov 09 23:15:58 2023 (1 hour, 3 mins)
Kernel.Feature...: Optimized Kernel
Guess.Base.......: File (.\dict\odm_pl_no_diacritic.txt), Left Side
Guess.Mod........: File (.\dict\odm_pl_no_diacritic.txt), Right Side
Speed.#1.........: 5045.9 MH/s (10.34ms) @ Accel:16 Loops:1024 Thr:256 Vec:1
Speed.#2.........:  122.6 MH/s (8.08ms) @ Accel:64 Loops:16 Thr:32 Vec:4
Speed.#*.........: 5168.5 MH/s
Recovered........: 8/10 (80.00%) Digests (total), 0/10 (0.00%) Digests (new)
Progress.........: 73449178480/19624111467921 (0.37%)
Rejected.........: 70878576/73449178480 (0.10%)
Restore.Point....: 0/4429911 (0.00%)
Restore.Sub.#1...: Salt:0 Amplifier:1249280-1250304 Iteration:0-1024
Restore.Sub.#2...: Salt:0 Amplifier:26544-26560 Iteration:0-16
Candidate.Engine.: Device Generator
Candidates.#1....: 3dnazewnictwem -> beczalabysnazranski
Candidates.#2....: antygazemalbercikow -> beczalemalberski
Hardware.Mon.#1..: Temp: 51c Fan: 38% Util: 77% Core:2092MHz Mem: 96MHz Bus:8
Hardware.Mon.#2..: N/A

e68e8854e4da8055832f1a00ced5ac8772611a64:bezpiecznakura
[s]tatus [p]ause [b]ypass [c]heckpoint [f]inish [q]uit =>

Dziewiąte hasełko pękło.

10. hash

Niestety nie udało mi się złamać dziesiątego hasła. Okazało się, że jest to połączenie trzech różnych słów. Tutaj można o tym poczytać. Ogólnie to była świetna zabawa. Dzięki Sekurak.

Zostaw komentarz