Wstęp

Od jakiegoś czasu zacząłem opisywać solucje maszyn z serwisu Vulnhub. Pewnie też zahaczę o serwis hackmyvm, bo jest tam parę ciekawych wirtualek, ale bardzo słabo, a wręcz zdawkowo opisywałem narzędzia, które są pomocne do ich przejścia. Bez nich raczej ciężko sobie poradzić. Będę opisywał (wg mnie) najciekawsze programy, ale też i przydatne skrypty, sposoby pomagające w przejściu naszej VM.

Zaczynamy

Nmap

Z czym to się skanuje?

Nmap jest chyba najstarszym skanerem sieciowym jakiego znam (nie licząc programu Ping - ale czy go można zaliczyć do skanerów sieci?). Komendy się wydaje stosując linię komend, co dla niektórych może nie być wygodne, ale na szczęście dla tych osób, są nakładki graficzne, które pomagają się odnaleźć w gąszczu komend. Pierwsza wersja Nmapa pochodzi z 1997 roku, czyli aż z XX wieku. :smiley: Program jest ciągle rozwijany i na obecną chwilę chyba nie ma sobie równych. Jest dostępny na wszystkie ważniejsze platformy. To co mi się w nim podoba, oprócz multum funkcji, to wygodne podawanie zakresu sieci w hostach.

Przykłady

Człowiek się uczy na przykładach, więc podam parę przykładów:

Szybkie skanowanie sieci:

nmap -n -sn 172.16.1.100-200
Starting Nmap 7.91 ( https://nmap.org ) at 2021-09-21 18:06 CEST
Nmap scan report for 172.16.1.108
Host is up (0.00089s latency).
MAC Address: 92:25:CA:13:80:8A (Unknown)
Nmap scan report for 172.16.1.135
Host is up (0.00090s latency).
MAC Address: 00:17:9A:25:46:BF (D-Link)
Nmap scan report for 172.16.1.194
Host is up (0.00048s latency).
MAC Address: B6:B6:42:48:B5:89 (Unknown)
Nmap done: 101 IP addresses (3 hosts up) scanned in 1.83 seconds

Wygląda to nie do końca czytelnie, więc możemy trochę upiększyć nasz wynik, dodając skrypt na koniec:

nmap -n -sn 172.16.1.100-200 | awk '{if ($1~/Nmap/) printf ($5" "); if ($1~/MAC/) print $3} END{print}' 
172.16.1.108 92:25:CA:13:80:8A
172.16.1.135 00:17:9A:25:46:BF
172.16.1.194 B6:B6:42:48:B5:89

Jeżeli już wyczailiśmy swoją podatną maszynę z obrazu do testów, zazwyczaj się używa komendy:

Pełne skanowanie

nmap -T5 -A -p- 172.16.1.108
Starting Nmap 7.91 ( https://nmap.org ) at 2021-09-21 18:21 CEST
Nmap scan report for hundred.lan (172.16.1.108)
Host is up (0.00040s latency).
Not shown: 65532 closed ports
PORT  STATE SERVICE VERSION
21/tcp open ftp   vsftpd 3.0.3
| ftp-anon: Anonymous FTP login allowed (FTP code 230)
| -rwxrwxrwx  1 0    0       435 Aug 02 06:19 id_rsa [NSE: writeable]
| -rwxrwxrwx  1 1000   1000     1679 Aug 02 06:11 id_rsa.pem [NSE: writeable]
| -rwxrwxrwx  1 1000   1000     451 Aug 02 06:11 id_rsa.pub [NSE: writeable]
|_-rwxrwxrwx  1 0    0       187 Aug 02 06:27 users.txt [NSE: writeable]
| ftp-syst:
|  STAT:
| FTP server status:
|   Connected to ::ffff:172.16.1.10
|   Logged in as ftp
|   TYPE: ASCII
|   No session bandwidth limit
|   Session timeout in seconds is 300
|   Control connection is plain text
|   Data connections will be plain text
|   At session startup, client count was 2
|   vsFTPd 3.0.3 - secure, fast, stable
|_End of status
22/tcp open ssh   OpenSSH 7.9p1 Debian 10+deb10u2 (protocol 2.0)
| ssh-hostkey:
|  2048 ef:28:1f:2a:1a:56:49:9d:77:88:4f:c4:74:56:0f:5c (RSA)
|  256 1d:8d:a0:2e:e9:a3:2d:a1:4d:ec:07:41:75:ce:47:0e (ECDSA)
|_ 256 06:80:3b:fc:c5:f7:7d:c5:58:26:83:c4:f7:7e:a3:d9 (ED25519)
80/tcp open http  nginx 1.14.2
|_http-server-header: nginx/1.14.2
|_http-title: Site doesn't have a title (text/html).
MAC Address: 92:25:CA:13:80:8A (Unknown)
Device type: general purpose
Running: Linux 4.X|5.X
OS CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel:4 cpe:/o:linux:linux_kernel:5
OS details: Linux 4.15 - 5.6
Network Distance: 1 hop
Service Info: OSs: Unix, Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

Metasploit

Tak, możemy też użyć Nmapa w Metasploicie. Parametry są takie same jak w “zwykłym” programie.

Przykład użycia

msf6 > workspace -a hundred
[*] Added workspace: hundred
[*] Workspace: hundred
msf6 > db_nmap -T5 -A -p- 172.16.1.108
[*] Nmap: Starting Nmap 7.91 ( https://nmap.org ) at 2021-09-21 20:42 CEST
[*] Nmap: Nmap scan report for hundred.lan (172.16.1.108)
[*] Nmap: Host is up (0.00039s latency).
[*] Nmap: Not shown: 65532 closed ports
[*] Nmap: PORT  STATE SERVICE VERSION
[*] Nmap: 21/tcp open ftp   vsftpd 3.0.3
[*] Nmap: | ftp-anon: Anonymous FTP login allowed (FTP code 230)
[*] Nmap: | -rwxrwxrwx  1 0    0       435 Aug 02 06:19 id_rsa [NSE: writeable]
[*] Nmap: | -rwxrwxrwx  1 1000   1000     1679 Aug 02 06:11 id_rsa.pem [NSE: writeable]
[*] Nmap: | -rwxrwxrwx  1 1000   1000     451 Aug 02 06:11 id_rsa.pub [NSE: writeable]
[*] Nmap: |_-rwxrwxrwx  1 0    0       187 Aug 02 06:27 users.txt [NSE: writeable]
[*] Nmap: | ftp-syst:
[*] Nmap: |  STAT:
[*] Nmap: | FTP server status:
[*] Nmap: |   Connected to ::ffff:172.16.1.10
[*] Nmap: |   Logged in as ftp
[*] Nmap: |   TYPE: ASCII
[*] Nmap: |   No session bandwidth limit
[*] Nmap: |   Session timeout in seconds is 300
[*] Nmap: |   Control connection is plain text
[*] Nmap: |   Data connections will be plain text
[*] Nmap: |   At session startup, client count was 2
[*] Nmap: |   vsFTPd 3.0.3 - secure, fast, stable
[*] Nmap: |_End of status
[*] Nmap: 22/tcp open ssh   OpenSSH 7.9p1 Debian 10+deb10u2 (protocol 2.0)
[*] Nmap: | ssh-hostkey:
[*] Nmap: |  2048 ef:28:1f:2a:1a:56:49:9d:77:88:4f:c4:74:56:0f:5c (RSA)
[*] Nmap: |  256 1d:8d:a0:2e:e9:a3:2d:a1:4d:ec:07:41:75:ce:47:0e (ECDSA)
[*] Nmap: |_ 256 06:80:3b:fc:c5:f7:7d:c5:58:26:83:c4:f7:7e:a3:d9 (ED25519)
[*] Nmap: 80/tcp open http  nginx 1.14.2
[*] Nmap: |_http-server-header: nginx/1.14.2
[*] Nmap: |_http-title: Site doesn't have a title (text/html).
[*] Nmap: MAC Address: 92:25:CA:13:80:8A (Unknown)
[*] Nmap: Device type: general purpose
[*] Nmap: Running: Linux 4.X|5.X
[*] Nmap: OS CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel:4 cpe:/o:linux:linux_kernel:5
[*] Nmap: OS details: Linux 4.15 - 5.6
[*] Nmap: Network Distance: 1 hop
[*] Nmap: Service Info: OSs: Unix, Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel
[*] Nmap: TRACEROUTE
[*] Nmap: HOP RTT   ADDRESS
[*] Nmap: 1  0.39 ms hundred.lan (172.16.1.108)
[*] Nmap: OS and Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
[*] Nmap: Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 9.98 seconds
msf6 >

Parametry programu:

 • -A - tak jakby skanowanie pełne, skanuje najpotrzebniejsze dla nas rzeczy
 • -p- skanuje wszystkie porty (ważne żeby podać, bo czasami są zmyłki)
 • -T5 - czym wyższa cyfra, tym skanowanie jest szybsze

Nping

Jest jakby “uboższym” bratem Nmapa. Można go ściągnąć stąd. Służy głównie do pingowania sieci z naciskiem na protokoły ICMP, ARP, TCP itd. Używam go głównie w zastępstwie starego Arpinga do szybkiego skanowania po MACach. Tak samo jak Nmap ma wygodny format zapisu hostów do skanowania.

Parę przykładów

nping -c 1 --arp-type ARP 172.16.1.108-109
Starting Nping 0.7.91 ( https://nmap.org/nping ) at 2021-09-21 16:16 CEST
SENT (0.9052s) ARP who has 172.16.1.108? Tell 172.16.1.10
RCVD (0.9060s) ARP reply 172.16.1.108 is at 92:25:CA:13:80:8A
SENT (1.9062s) ARP who has 172.16.1.109? Tell 172.16.1.10
```console
</div>
<div class="notice--primary" markdown="1">
```bash
nping -H 172.16.1.100-110
Starting Nping 0.7.91 ( https://nmap.org/nping ) at 2021-09-21 16:37 CEST
RCVD (8.0513s) ICMP [172.16.1.108 > 172.16.1.10 Echo reply (type=0/code=0) id=31782 seq=1] IP [ttl=64 id=41652 iplen=28 ]

nping -c1 -H --arp 172.16.1.108-109

Starting Nping 0.7.91 ( https://nmap.org/nping ) at 2021-09-21 16:43 CEST
RCVD (0.9011s) ARP reply 172.16.1.108 is at 92:25:CA:13:80:8A
nping -c1 -H --tcp -p 80 172.16.1.108
Starting Nping 0.7.91 ( https://nmap.org/nping ) at 2021-09-21 16:45 CEST
RCVD (0.0382s) TCP 172.16.1.108:80 > 172.16.1.10:62426 SA ttl=64 id=0 iplen=44 seq=2890728634 win=64240 <mss 1460>

nping -c1 -H --tcp -p 20,21,22,80,443 172.16.1.108-109

Starting Nping 0.7.91 ( https://nmap.org/nping ) at 2021-09-21 16:55 CEST
RCVD (0.0387s) TCP 172.16.1.108:20 > 172.16.1.10:26710 RA ttl=64 id=0 iplen=40 seq=0 win=0
RCVD (2.0406s) TCP 172.16.1.108:21 > 172.16.1.10:26710 SA ttl=64 id=0 iplen=44 seq=2253657139 win=64240 <mss 1460>
RCVD (4.0434s) TCP 172.16.1.108:22 > 172.16.1.10:26710 SA ttl=64 id=0 iplen=44 seq=2652345888 win=64240 <mss 1460>
RCVD (6.0464s) TCP 172.16.1.108:80 > 172.16.1.10:26710 SA ttl=64 id=0 iplen=44 seq=401423770 win=64240 <mss 1460>
RCVD (8.0494s) TCP 172.16.1.108:443 > 172.16.1.10:26710 RA ttl=64 id=0 iplen=40 seq=0 win=0

Netdiscover

Netdiscover wyświetla na żywo hosty, które znalazł w sieci. Program jest przydatny np., kiedy chcemy zobaczyć kto się nowy pojawił, albo zniknął. Niestety w programie mamy tylko możliwość wpisania całego zakresu sieci, ale to nie powinno przeszkadzać.

Przykład użycia

netdiscover -i eth0 -r 172.16.1.0/24
 Currently scanning: 172.16.1.0/24  |  Screen View: Unique Hosts

 3 Captured ARP Req/Rep packets, from 3 hosts.  Total size: 408
 _____________________________________________________________________________
  IP      At MAC Address   Count   Len MAC Vendor / Hostname
 -----------------------------------------------------------------------------
 172.16.1.108  92:25:ca:13:80:8a   1   42 Unknown vendor
 172.16.1.135  00:17:9a:25:46:bf   1   60 D-Link Corporation
 172.16.1.194  b6:b6:42:48:b5:89   1   42 Unknown vendor

Masscan

Bardzo szybki skaner, który znajduje się w repozytorium. W sumie nie używam go za często do wyszukiwania otwartych portów wirtualek, ale zamieszczam go tutaj ze względu na jego szybkość.

Przykład użycia

masscan 172.16.1.108-172.16.1.200 -p80
Starting masscan 1.3.2 (http://bit.ly/14GZzcT) at 2021-09-21 17:51:10 GMT
Initiating SYN Stealth Scan
Scanning 93 hosts [1 port/host]
Discovered open port 80/tcp on 172.16.1.135
Discovered open port 80/tcp on 172.16.1.194
Discovered open port 80/tcp on 172.16.1.108

Fping

Mały i prosty program do szybkiego pingowania, dobrze się sprawdza w skryptach. Ale uwaga działa tylko na protokole ICMP.

Przykład użycia

fping -qag 172.16.1.0/24
172.16.1.108
172.16.1.135
172.16.1.194
172.16.1.244

NBTscan

Dosyć stary program, ale pozwala nam szybko zeskanować komputery głównie pod systemami Windows. W wirtualkach jest raczej nieprzydatny, za to w dużych windosowskich sieciach - na pewno się przyda. Zamieszczam go tu jako ciekawostkę. Inną ciekawą rzeczą jest to, że program pamięta czasy DOSa. :smiley:

Przykład użycia:

nbtscan 172.16.1.0/24
Doing NBT name scan for addresses from 172.16.1.0/24

IP address    NetBIOS Name   Server  User       MAC address
------------------------------------------------------------------------------
172.16.1.35   SATMAH96S    <server>  SATMMAH96S    00:00:00:00:00:00
172.16.1.44   KOMP1      <server> KOMP1      00:00:00:00:00:00
172.16.1.113   DESKTOP-32RQ3IP <server> <unknown>    xx:xx:xx:1b:xx:e2

I to już wszystko

Jak się podobał wpis, daj znać na mejla. A może znasz jakiś ciekawy program, który warto tutaj dodać? Myślę, że będę kontynuował tę serię.

Zostaw komentarz